Show simple item record

Analysis of land-use changes in the area of Vltava and Berounka River confluens



dc.contributor.advisorCajthaml Jiří
dc.contributor.authorFilip Tomášek
dc.date.accessioned2021-06-24T22:54:01Z
dc.date.available2021-06-24T22:54:01Z
dc.date.issued2021-06-24
dc.identifierKOS-981329122905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96206
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou vývoje území v okolí soutoku řek Vltavy a Sázavy mezi roky 1840, 1950 a 2020. Mapové listy z roku 1950 byly vektorizovány. Data z roku 2020 byla naimportována pomocí VFR Import. Z takto vektorově zpracovaných dat vznikl model reprezentující druhy pozemků v zadané lokalitě. Pomocí vytvořeného modelu se analyzovaly změny ve využití ploch a výsledky byly vhodně vizualizovány. Ze změnových polygonů byla vytvořena webová aplikace.cze
dc.description.abstractThe Bachelor thesis is focused on analysis of territorial development around the confluence of the Vltava river and the Sázava river between years 1840, 1950 and 2020. Map sheets from year 1950 were vectorized. 2020 data were imported using VFR Import. From such vector-processed data, a model representing land types in a given locality was created. The created vector data model was used to analyze changes in land use and the results was appropriately visualized. A web application was created from polygons of changes.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectstabilní katastrcze
dc.subjectstátní mapa odvozená 1:500cze
dc.subjectanalýza změn využití plochcze
dc.subjectvektorizacecze
dc.subjectVltavacze
dc.subjectSázavacze
dc.subjectstable cadastreeng
dc.subjectstate map derived 1:500eng
dc.subjectanalysis of changes in land useeng
dc.subjectvectorizationeng
dc.subjectVltava rivereng
dc.subjectSázava rivereng
dc.titleAnalýza vývoje území okolo soutoku Vltavy a Sázavy ze starých mapcze
dc.titleAnalysis of land-use changes in the area of Vltava and Berounka River confluenseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeJanata Tomáš
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item







This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record