Show simple item record

Determination of height anomalies of the quasigeoid on the profile Štíty-Jablonné nad Orlicídc.contributor.advisorHolešovský Jan
dc.contributor.authorZbyněk Formánek
dc.date.accessioned2021-06-23T22:55:27Z
dc.date.available2021-06-23T22:55:27Z
dc.date.issued2021-06-23
dc.identifierKOS-1086965118305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96115
dc.description.abstractDiplomová práce testuje modely kvazigeoidu QGZÚ-2013 a CR-2005. Na kontrolním profilu Jablonné nad Orlicí – Štíty byla na deseti bodech provedena GNSS/nivelace za účelem určení výškové anomálie. Ta byla posléze porovnávána s modely kvazigeoidu. Na každém bodě bylo observováno dvakrát po půl hodině. Výška v systému Bpv byla určena pomocí technické nivelace z nejbližšího bodu ČSNS. Výsledná vypočtená výšková anomálie se liší vůči modelům kvazigeoidu nejvíce o 4 centimetry. V první kapitole diplomová práce pojednává o teorii výšek, dále se pak věnuje samotnému měření a výpočtu výsledků.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with testing quasigeoid models QGZÚ-2013 and CR-2005. Height anomaly was measured by GNSS/levelling on ten points of control profile Jablonné nad Orlicí – Štíty. Height anomaly was compared with quasigeoid models. Each point was observed for thirty minutes twice. The Bpv system height was determineted by engeneering levelling from the nearest point of ČSNS. The calculated height anomaly was distincted from quasigeoid models by 4 centimetres in peak. The first chapter of diploma thesis describes the theory of heights and afterwards the work is describing measurement and calculation of the results.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkvazigeoidcze
dc.subjectvýšková anomáliecze
dc.subjectvýškacze
dc.subjectGNSS nivelacecze
dc.subjectquasigeoideng
dc.subjectheight anomalyeng
dc.subjectheighteng
dc.subjectGNSS levellingeng
dc.titleUrčení výškových anomálií kvazigeoidu na profilu Štíty - Jablonné nad Orlicícze
dc.titleDetermination of height anomalies of the quasigeoid on the profile Štíty-Jablonné nad Orlicíeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeLederer Martin
theses.degree.disciplineInženýrská geodéziecze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record