Show simple item record

Network dataset of public transport in Prague based on GTFS datadc.contributor.advisorCajthaml Jiří
dc.contributor.authorTomáš Lauwereys
dc.date.accessioned2021-06-23T22:55:14Z
dc.date.available2021-06-23T22:55:14Z
dc.date.issued2021-06-23
dc.identifierKOS-1084809260505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96108
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zpracováním otevřených dat veřejné dopravy, které jsou ve formátu GTFS poskytovaných společností ROPID a pěší sítě od IPR Praha. V rámci práce je provedeno seznámení se s dostupnými daty a je vytvořena multimodální síť, která umožňuje chodcům (cestujícím) se volně pohybovat po síti a dále k přesunům využívat veřejnou dopravu v libovolném čase podle jízdního řádu na území hlavního města Prahy.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the processing of open public transport data, which are in GTFS format provided by ROPID and pedestrian networks from IPR Praha. As part of the work, acquaintance with available data is made and a multimodal network is created, which allows pedestrians (passengers) to move freely throughout network and to use public transport for transfers at any time according to the timetable in the capital city of Prague.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectGTFS – General Transit Feed Specificationcze
dc.subjectPID – Pražská integrovaná dopravacze
dc.subjectIPR Praha – Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahycze
dc.subjectArcGIS Procze
dc.subjectsíťová analýzacze
dc.subjectjízdní řádycze
dc.subjectveřejná dopravacze
dc.subjectcestujícícze
dc.subjectsíťový datasetcze
dc.subjectextenze Network Analystcze
dc.subjectanalýza oblasti služebcze
dc.subjectakcesibilitacze
dc.subjectGTFS – General Transit Feed Specificationeng
dc.subjectPID – Pražská integrovaná dopravaeng
dc.subjectIPR Praha – Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahyeng
dc.subjectArcGIS Proeng
dc.subjectnetwork analysiseng
dc.subjecttimetableseng
dc.subjectpublic transporteng
dc.subjectpassengerseng
dc.subjectnetwork dataseteng
dc.subjectNetwork Analyst extensioneng
dc.subjectservice areaeng
dc.subjectaccessibilityeng
dc.titleSíťový dataset pohybu osob na území Prahy s využitím dat GTFScze
dc.titleNetwork dataset of public transport in Prague based on GTFS dataeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeČtyroký Jiří
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record