Show simple item record

Classification of selected land cover CORINE system classes using Sentinel-2 remote sensing datadc.contributor.advisorHalounová Lena
dc.contributor.authorLucie Stará
dc.date.accessioned2021-06-23T22:54:36Z
dc.date.available2021-06-23T22:54:36Z
dc.date.issued2021-06-23
dc.identifierKOS-982514648905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96083
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje klasifikaci problematických tříd zavlažovaná orná půda, pastviny a přírodní travní porosty. Klasifikace byla provedena ve třech evropských lokalitách (Španělsko, Makedonie, Turecko). Kromě optických dat Sentinel-2 ke klasifikaci přispěly kanály NDVI a topografická data. Trénovací data byla vytvořena na podkladu databáze CORINE. Pro klasifikaci byla využita metoda Random Forest a určeny nejdůležitější příznaky. Nejlépe se podařilo klasifikovat třídu zavlažovaná orná půda (uživatelská přesnost 98,25 %), dále přírodní traviny (89,30 %) a nakonec pastviny (81,17 %).cze
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on classification of problematic classes irrigated arable land, pastures and natural grassland. The classification was carried out for three European locations (Spain, Macedonia, Turkey). Apart from Sentinel-2 optical data, the NDVI channels and the topographic data contributed in the classification. The training data were created from CORINE. The Ranfom Forest classifier was used and the most important features were determined. The best classification results were obtained for irrigated arable land (producer's accuracy 98,25 %), followed by natural grassland (89,30 %) and pastures (81,17 %).eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectCORINEcze
dc.subjectSentinel-2cze
dc.subjectklasifikacecze
dc.subjectRandom Forestcze
dc.subjectland covercze
dc.subjectzavlažovaná orná půdacze
dc.subjectpastvinycze
dc.subjectpřírodní travní porostcze
dc.subjectCORINEeng
dc.subjectSentinel-2eng
dc.subjectclassificationeng
dc.subjectRandom Foresteng
dc.subjectland covereng
dc.subjectirrigated arable landeng
dc.subjectpastureseng
dc.subjectnatural grasslandeng
dc.titleKlasifikace vybraných tříd pokrytí území z CORINE systému s využitím družicových dat Sentinel-2cze
dc.titleClassification of selected land cover CORINE system classes using Sentinel-2 remote sensing dataeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKrása Josef
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record