Show simple item record

Assessment of the drinking water supply system in the village Brlohdc.contributor.advisorHorký Filip
dc.contributor.authorJiří Švarc
dc.date.accessioned2021-06-23T22:53:32Z
dc.date.available2021-06-23T22:53:32Z
dc.date.issued2021-06-23
dc.identifierKOS-878880000905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96032
dc.description.abstractObsahem bakalářské práce je posouzení stávající vodovodní sítě pomocí matematického modelu v programu Epanet v obci Brloh. Bakalářská práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsaná funkce, vodovodních soustav. Dále se zde nachází výpočet potřeby vody, posouzení hydraulických vlastností, procesy čištění vody a její akumulace. Dále se věnuje pozornost popisování rozvodů vody vodohospodářských soustav a materiálů vodovodních sítí. Nakonec je zde věnována pozornost matematickému modelování ve vodním hospodářství. Praktická část je věnována výpočtu potřeby vody v obci Brloh pomocí vyhlášky číslo 499/2006 Sb. a porovnáním tohoto výpočtu se skutečnými odběry. Dále byl zpracován matematický model vodovodní sítě obce Brloh.cze
dc.description.abstractThe content of the bachelor thesis is an assessment of an existing water supply system in the mathematical program Epanet in the village Brloh. The bachelor thesis is divided in a theoretical and a practical part. The theoretical part describes function of water supply networks. Additionally, there is a calculation of water supply, an assessment of hydraulics properties, water purification processes and water accumulation. Next the thesis describes the water supply system and the materials used for water supply networks. Eventually there is a chapter about mathematical modelling in water management. In the practical part, water demand in the village Brloh was calculated with the help a notice number 499/2006 Sb and comparison were made to real water abstraction. Finally, was made a mathematical model of water supply network in the village Brloh.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZásobování pitnou vodoucze
dc.subjectEpanetcze
dc.subjectvodovodní síťcze
dc.subjectvodovodní systémcze
dc.subjectpotřeba vodycze
dc.subjectDrinking water supplyeng
dc.subjectEpaneteng
dc.subjectwater networkeng
dc.subjectwater systemeng
dc.subjectneed for watereng
dc.titlePosouzení systému zásobování pitnou vodou v obci Brlohcze
dc.titleAssessment of the drinking water supply system in the village Brloheng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeAnderlová Blanka
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record