Show simple item record

Revitalization Study of the Čertoryje Streamdc.contributor.advisorKoudelka Petr
dc.contributor.authorMarkéta Šišková
dc.date.accessioned2021-06-21T22:52:05Z
dc.date.available2021-06-21T22:52:05Z
dc.date.issued2021-06-21
dc.identifierKOS-879169101005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95732
dc.description.abstractCílem práce bylo navrhnout řešení revitalizace vodního toku Čertoryje v Českém ráji v úseku ř.km 1,200 00 – 1,510 00. Práce byla vypracována na základě terénního prů- zkumu a dostupných podkladů a je členěna podle struktury pro dokumentaci pro stavební povolení. Řešení revitalizace je rozděleno do dvou základních částí – „Zasypání stávají- cího koryta“ a „Revitalizace“. První část zahrnuje řešení návrhu odehrávající se ve stávajícím korytě toku. Jedná se o výstavbu stabilizačních přehrážek, částečné zasypání vybraných úseků koryta mezi přehrážkami a balvanitý skluz s vývarem. Druhá část je zaměřena na návrh nové trasy toku, soustavy tůní a výsadbu doprovodné zeleně. Návrh uvažuje i s výstavbou brodu pro přístup pro údržbu a vybudováním zemních valů zajišťujících ochranu pozemků pod úpravou. Součástí práce jsou hydraulické výpočty a zjednodušený výkaz výměr.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis was desinging a solution of revitalization of the Čertoryje stream, located in Český ráj, in its section 1,200 00 – 1,510 00 r.km. The thesis was based on survey done at the place of interest and free-access data and it’s structured according to documentation for building permits. The design is divided into two parts – „Stabilization of the current riverbed“ and „Revitalization“. The first part takes place mainly in the current riverbed – riverbed sta- bilization by filling some sections with local soil, a system of barriers and boulder chtue with stilling basin. The second part is focused on the desing of a new riverbed path, sys- tem of ponds and new planted vegetation. Besides, that a part of the desing is creating a ford as an access for maintenance and two banks to protect plots beneath the impro- vement. Hydraulic calculations and approximate amounths of needed materials are inc- luded.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmalý vodní tokcze
dc.subjectrevitalizace tokucze
dc.subjectČertoryjecze
dc.subjectsmall watercourseeng
dc.subjectwatercouse revitalizationeng
dc.subjectČertoryjeeng
dc.titleStudie revitalizace toku Čertoryjecze
dc.titleRevitalization Study of the Čertoryje Streameng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDostál Tomáš
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record