Show simple item record

Evaluation of Housing Property Investmentdc.contributor.advisorProstějovská Zita
dc.contributor.authorPavlína Cinerová
dc.date.accessioned2021-06-21T22:52:04Z
dc.date.available2021-06-21T22:52:04Z
dc.date.issued2021-06-21
dc.identifierKOS-879169068105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95730
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vyhodnocením efektivnosti investice do bytového domu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je představen pojem investice a pojem výstavbový projekt, jsou zde popsány fáze výstavbového projektu. Dále je zde popsána struktura studie proveditelnosti. V praktické části jsou pak využity poznatky z teoretické části na konkrétní projekt bytového domu. Tato část obsahuje představení investičního záměru včetně stanovení kritérií investičního záměru, popis lokality projektu, analýzu trhu a konkurence, stanovení investičních nákladů a výnosů projektu a vytvoření finančního plánu, analýzu rizik projektu a vytvoření analýzy citlivosti. Výstupem je vyhodnocení efektivnosti investice a závěrečné doporučení o realizaci či nerealizaci investice.cze
dc.description.abstractThe bachelor’s thesis deals with the evaluation of housing property investment. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part presents the concept of investment and construction project, the phases of the construction project are described here. There si also described the structure of the feasibility study. In the practical part there are applied findings from the theoretical part to a particular project of an apartment building. This part includes the presentation of an investment plan including a determination of the acceptance criteria, a description of the project location, market and competition analysis, determination of investment costs and revenues, creation of a financial plan, risk assessment and creation of sensitivity analysis. The output is evaluation of the investment and final recomendation on the realization or non-realization of the investment.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectInvesticecze
dc.subjectstudie proveditelnosticze
dc.subjectinvestiční záměrcze
dc.subjectvýstavbový projektcze
dc.subjectukazatele ekonomické efektivnosticze
dc.subjectcash flowcze
dc.subjectInvestmenteng
dc.subjectfeasibility studyeng
dc.subjectinvestment planeng
dc.subjectconstruction projecteng
dc.subjectindicators of economic efficiencyeng
dc.subjectcash flow  eng
dc.titleVyhodnocení efektivnosti investice do bytového domucze
dc.titleEvaluation of Housing Property Investmenteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeTomek Radan
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record