Show simple item record

Tool for a quick valuation of construction works, repairs and modernization of panel buildingsdc.contributor.advisorStřelcová Iveta
dc.contributor.authorLibor Dostál
dc.date.accessioned2021-06-21T22:51:41Z
dc.date.available2021-06-21T22:51:41Z
dc.date.issued2021-06-21
dc.identifierKOS-780959217905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95720
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tvorbou nákladů stavebních prací, které se týkají revitalizace panelových domů postavených především v minulém století. Teoretická část obsahuje stručnou historii panelových domů a jejich základní soustavy. Nedílnou součástí této práce je určení výše a definování podmínek podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj na základě výzvy č. 78 vydané řídícím orgánem Integrovaného regionálně operačního programu. Cílem praktické části je navrhnout funkční nástroj pro rychlé ocenění stavebních prací, oprav a modernizaci panelových domů podle rozpočtů vytvořených v rozpočtářském programu KROS 4. Pro tvorbu nástroje je použit program Microsoft Excel a formulář ovládaný makry z prostředí VBA (Visual Basic for Applications).cze
dc.description.abstractBachelor thesis deals with cost estimation of construction work that is associated with revitalization of panel buildings made mainly from last century. Theoretical part contains brief history of the panel buildings and their basic construction systems. Important part of this bachelor thesis is to estimate financial support and conditions of the European regional development fund based on the call No. 78 issued by managing authority of Integrated Regional Operation Program. Practical part consists of designing tool for quick valuation of construction works, repair and modernization of panel buildings based on budgets that were made in budgeting program KROS 4. This tool is made in Microsoft Excel and form controlled by macros build with VBA (Visual Basic for Applications).eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpanelové domycze
dc.subjecttepelná izolacecze
dc.subjectvýzva č.78 IROPcze
dc.subjectMicrosoft Excelcze
dc.subjectVBAcze
dc.subjectKros 4cze
dc.subjectpanel buildingseng
dc.subjectthermal insulationeng
dc.subjectcall No.78 IROPeng
dc.subjectMicrosoft Exceleng
dc.subjectVBAeng
dc.subjectKros 4eng
dc.titleNástroj pro rychlé ocenění stavebních prací oprav a modernizací panelových domůcze
dc.titleTool for a quick valuation of construction works, repairs and modernization of panel buildingseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeFicenec Jan
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record