Show simple item record

Stability in Hedonic Games with Structured Diversity Preferencesdc.contributor.advisorKnop Dušan
dc.contributor.authorJan Šmolík
dc.date.accessioned2021-06-17T22:52:44Z
dc.date.available2021-06-17T22:52:44Z
dc.date.issued2021-06-17
dc.identifierKOS-961987413905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95465
dc.description.abstractProblém stabilních spolubydlících s podmínkami různorodosti spočívá v rozdělení agentů dvou typů do koalic pevné velikosti na základě jejich preferencí, které závisí pouze na počtu agentů stejného typu. V této práci se zabýváme stabilitou takových rozdělení v závislosti na velikosti koalice a struktuře preferenčních profilů agentů. Snažíme se uchopit problém v celé jeho šíři a vytvořit nadhled nad celou problematikou představením Hedonických her a jejich zajímavých podtříd. Představujeme nový randomizovaný algoritmus na rychlé hledání core stabilních řešení instancí tohoto problému a ukazujeme, jakých výsledků jsme pomocí algoritmu dosáhli. Nalezli jsme malou single-peaked instanci s prázdným core a ověřili jsme, že každá instance tohoto problému, kde velikost koalic = 3, preferenční relace všech agentů jsou single-peaked a počet agentů <= 30, velikost koalic = 3 a počet agentů <= 15, velikost koalic = 4, preferenční relace všech agentů jsou single-peaked a počet agentů = 8, má core stabilní řešení. Předkládáme argumenty, proč se domníváme, že každá instance, kde velikost koalic = 3, velikost koalic = 4 a preferenční relace všech agentů jsou single-peaked, má core stabilní řešení.cze
dc.description.abstractIn the Roommate diversity problem, agents that belong to one of the two types have to be allocated to fixed size rooms based on their preferences, which depend solely on the fraction of agents of their own type among their potential roommates. In this work we study the stability of outcomes with respect to the room size and structured preferences. We provide a new randomized algorithm for finding core stable outcomes and show the results which we have obtained with the algorithm. We have found a small single-peaked instance with empty core and have verified, that every instance of the Roommate diversity problem with room size = 3, all preferences single peaked and number of agents <= 30, room size = 3 and number of agents <= 15, room size = 4, all preferences single peaked and number of agents = 30, admits an outcome that is core stable. We present arguments why we believe that every instance of this problem with room size = 3, room size = 4 and all preferences single peaked, admits an outcome that is core stable.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectProblém stabilních spolubydlících s podmínkami různorodosticze
dc.subjectHedonické hrycze
dc.subjectCore stabilitacze
dc.subjectPodmínky různorodosticze
dc.subjectSingle-peaked preferenční profilycze
dc.subjectPolynomiální algoritmycze
dc.subjectNP-úplnostcze
dc.subjectRoommate Diversity Problemeng
dc.subjectHedonic Gameseng
dc.subjectCore stabilityeng
dc.subjectDiversity preferenceseng
dc.subjectSingle-peaked preferenceseng
dc.subjectPolynomial-time algorithmseng
dc.subjectNP-completenesseng
dc.titleStabilita Hedonických her se strukturovanými preferencemicze
dc.titleStability in Hedonic Games with Structured Diversity Preferenceseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBlažej Václav
theses.degree.disciplineTeoretická informatikacze
theses.degree.grantorkatedra teoretické informatikycze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record