Show simple item record

Study of the Town Bypass - I/13 Klášterec nad Ohří - Chomutovdc.contributor.advisorPánek Petr
dc.contributor.authorTereza Nová
dc.date.accessioned2021-06-14T22:51:57Z
dc.date.available2021-06-14T22:51:57Z
dc.date.issued2021-06-14
dc.identifierKOS-879169090105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95257
dc.description.abstractPředmětem řešení bakalářské práce je studie obchvatu silnice I/13 mezi Kláštercem nad Ohří a Chomutovem. Hlavním cílem projektu je zvýšení dopravních kapacit silnice I/13 a redukce dopravy (hlavně transitní) v obcích Zelená, Málkov a Černovice. Návrh tras je obecně řešen ve čtyřech variantách, podrobněji jsou řešeny pouze dvě. Práce je vyhotovena ve stupni technicko-ekonomické studie. Proto je členěna do třech částí, do textové části ve formě průvodní zprávy, do výkresové části a do části s podklady a průzkumy.cze
dc.description.abstractThe subjekt of the bachelor thesis is study of the town bypass on the road I/13 between Klášterec nad Ohří and Chomutov. The main aim is increase trafic capacity and reduction trafic (especially transit) in Zelená, Málkov and Černovice. In general there are four variants of proposed lines, however only two are solved more closely. The batchelor thesis is made as technic-economic study, so it is divided into three parts, the first one – text, the second one – drawing documentation and last research.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKlášterec nad Ohřícze
dc.subjectChomutovcze
dc.subjectsilnice I/13cze
dc.subjectobchvatcze
dc.subjecttechnicko-ekonomická studiecze
dc.subjectvariantní řešenícze
dc.subjectKlášterec nad Ohříeng
dc.subjectChomutoveng
dc.subjectroad I/13eng
dc.subjectbypasseng
dc.subjecttechnic-ekonomic studyeng
dc.subjectvarious solutionseng
dc.titleStudie obchvatu města - I/13 Klášterec nad Ohří - Chomutovcze
dc.titleStudy of the Town Bypass - I/13 Klášterec nad Ohří - Chomutoveng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeFazekas Karel
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record