Show simple item record

The Valuation of the Company Pražské služby, a.s.dc.contributor.advisorJindřichovská Irena
dc.contributor.authorPetra Vichterová
dc.date.accessioned2021-06-13T22:52:08Z
dc.date.available2021-06-13T22:52:08Z
dc.date.issued2021-06-13
dc.identifierKOS-1089131123305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95232
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je odhad tržní hodnoty společnosti Pražské služby, a.s. ke dni 31.12. 2019. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, postupem oceňování, strategickou a finanční analýzou na kterou navazuje finanční plán. Jako poslední jsou v teoretické části uvedeny metody stanovení hodnoty podniku. Na teoretickou část navazuje část praktická, ve které je nejprve představena společnost a dále jsou aplikovány popsané teoretické kroky. Postup stanovení hodnoty podniku zahrnuje strategickou a finanční analýzu, ze které je následně sestaven finanční plán. Na základě zjištěných informací je pak zvolena vhodná metoda ocenění a podnik je oceněn.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to estimate the market value of Pražské služby, a.s. as of 31.12. 2019. The work is divided into two parts. The theoretical section deals with the delimitation of basic concepts, the valuation process, the strategic and financial analysis followed by the financial plan. Last listed in the theoretical section are the methods enterprise value. The theoretical part is followed by the practical part, in which the company is first introduced and the theoretical steps described are applied. The valuation process involves a strategic and financial analysis from which a financial plan is subsequently drawn up. On the basis of the information gathered, an appropriate valuation method is then chosen and the enterprise is valued.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectStanovení hodnoty podnikucze
dc.subjectoceňování podnikucze
dc.subjectfinanční analýzacze
dc.subjectstrategická ana-lýzacze
dc.subjectfinanční pláncze
dc.subjecthodnotacze
dc.subjectValuation of the Companyeng
dc.subjectBusiness Valuationeng
dc.subjectFinancial Analysiseng
dc.subjectStrategic Analysiseng
dc.subjectFinancial Planeng
dc.subjectValueeng
dc.titleStanovení hodnoty společnosti Pražské služby, a.s.cze
dc.titleThe Valuation of the Company Pražské služby, a.s.eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKlesla Arnošt
theses.degree.grantorinstitut manažerských studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record