Show simple item record

The Feasibility Study – The Establishment of a Modern Bistrodc.contributor.advisorVytlačil Dalibor
dc.contributor.authorZuzana Kodadová
dc.date.accessioned2021-06-12T22:53:21Z
dc.date.available2021-06-12T22:53:21Z
dc.date.issued2021-06-12
dc.identifierKOS-1065800659605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95169
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti pro projekt, kterým je založení moderního bistra. Cílem práce je rozhodnout, zda je tento typ projektu realizovatelný a životaschopný. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části budou definovány a objasněny základní pojmy, které souvisí s projektovým řízením a projektem, ale také obecné náležitosti studie proveditelnosti, které budou využity v druhé části diplomové práce. Praktická část obsahuje samotnou studii proveditelnosti na základě zjištěných poznatků z části teoretické. V závěru práce je projekt na základě provedených analýz v praktické části zhodnocen s výstupem o ne/uskutečnění zvoleného podnikatelského záměru.cze
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is the elaboration of a feasibility study for a pro-ject, which is the establishment of a modern bistro. The aim of this work is to decide whether it is this type of project feasible and viable. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part will define and clarify the basic concepts that are related with project management and project but also the general requirements of the feasibility study, which will be used in the second part of the thesis. The practical part contains the feasibility study itself on the basis of the findings from the theoretical part. At the end of the work, the project is evaluated with the output on the basis of the performed analyses in the practical part about no / realization of the chosen business plan.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectStudie proveditelnosticze
dc.subjectprojektcze
dc.subjectPRcze
dc.subjectmarketingový mixcze
dc.subjectanalýza rizikcze
dc.subjectčistá současná hodnotacze
dc.subjectživnostcze
dc.subjectFeasibility studyeng
dc.subjectprojecteng
dc.subjectpublic relationseng
dc.subjectmarketing mixeng
dc.subjectrisk analysiseng
dc.subjectnet present valueeng
dc.subjecttradeeng
dc.titleStudie proveditelnosti – založení moderního bistracze
dc.titleThe Feasibility Study – The Establishment of a Modern Bistroeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeFanta Petr
theses.degree.grantorinstitut manažerských studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record