Show simple item record

Data collection inside gaming communitiesdc.contributor.advisorBaier Jan
dc.contributor.authorLuděk Rájecký
dc.date.accessioned2021-06-12T22:53:19Z
dc.date.available2021-06-12T22:53:19Z
dc.date.issued2021-06-12
dc.identifierKOS-987296459105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95167
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou sběru dat a jejich následného použití v herních komunitách, kde se zaměřuje na data, která uživatelé jednak sami sbírají, tak následně sami používají, tedy nejde o data o hráčích jako takových. Cílem práce je rozlišit zacházení s daty v různých typech komunit, tyto následně kategorizovat a poté doporučit budoucím zájemcům - jak o vedení herních komunit, tak o programování datových řešení pro tyto herní komunity - buď konkrétní řešení nebo směr, kterým se při vylepšování sběru a užití dat ubírat. Práce staví hlavně na konkrétních případových studiích, kdy se provedl cílený průzkum u správců primárně větších komunit ohledně užitých technologií a dopadu na jejich komunitu. Výsledkem je sada doporučení pro jednotlivé typy vývojářů napříč různými typy komunit, kde tato doporučení jsou výsledkem analýzy zmíněných případových studií.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis researches data collecting and use in gaming communities, where the focus is data collected and used by users themselves, meaning the thesis is not interested in data about players as such. The aim of this thesis is to differentiate how data are managed throughout various community types, to categorize them and then recommend interested future users - whether interested in leading gaming communities or programming data solutions for such gaming communities - either an exact solution or a direction in which to progress towards improving collection and use of such data. The thesis is primarily based off of concrete case studies, where targeted research aimed primarily at administrators of bigger gaming communities was led regarding the used technologies and the impact on their community. The result is a set of recommendations for various types of developers across various community types, where these recommendations are result of mentioned case studies' analysis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectherní komunitacze
dc.subjectsběr datcze
dc.subjectpřípadová studiecze
dc.subjectherní analytikacze
dc.subjectinteraktivní datacze
dc.subjectkolektivní výzkumcze
dc.subjectkolaborativní hranícze
dc.subjectgaming communityeng
dc.subjectdata collectingeng
dc.subjectcase studyeng
dc.subjectgaming analyticseng
dc.subjectinteractive dataeng
dc.subjectcollective researcheng
dc.subjectcollaborative gamingeng
dc.titleSběr dat v herních komunitáchcze
dc.titleData collection inside gaming communitieseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVozárová Pavla
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record