Show simple item record

Employee Compensation in the Organizationdc.contributor.advisorŠikýř Martin
dc.contributor.authorAnna Košáková
dc.date.accessioned2021-06-12T22:53:11Z
dc.date.available2021-06-12T22:53:11Z
dc.date.issued2021-06-12
dc.identifierKOS-986693179605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95166
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců ve společnosti XY s cílem posoudit stávající stav se zaměřením na nabídku zaměstnaneckých výhod, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část vychází z odborné literatury a charakterizuje pojetí motivace a odměňování zaměstnanců, včetně pojetí mzdového systému a zaměstnaneckých výhod. Praktická část představuje společnost XY a analyzuje její systém odměňování, včetně nabídky zaměstnaneckých výhod. Výsledkem práce jsou doporučení na zlepšení současného systému odměňování a nabídky zaměstnaneckých výhod ve společnosti XY.cze
dc.description.abstractThe Master thesis deals with the system of employee remuneration in the company XY in order to assess the current situation with a focus on the offer of employee benefits, identify possible opportunities for improvement and propose appropriate solutions. The theoretical part is based on professional literature and characterizes the concept of motivation and remuneration of employees, including the concept of wage system and employee benefits. The practical part introduces the company XY and analyses its remuneration system, including the offer and structure of employee benefits. The result of the work are proposals for improvements of the current system of remuneration as well as the offer of employee benefits in the company XY.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectŘízení lidských zdrojůcze
dc.subjectodměňování zaměstnancůcze
dc.subjectmzdový systémcze
dc.subjectzaměstnanecké vý-hodycze
dc.subjectpracovní motivacecze
dc.subjectHuman resources managementeng
dc.subjectemployee remunerationeng
dc.subjectwage systemeng
dc.subjectemployee benefitseng
dc.subjectwork motivationeng
dc.titleOdměňování zaměstnanců v organizacicze
dc.titleEmployee Compensation in the Organizationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePišťáková Lubomíra
theses.degree.grantorinstitut manažerských studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record