Show simple item record

Shipping at dams Štěchovice and Vrané nad Vltavoudc.contributor.advisorBaroch Václav
dc.contributor.authorJan Friedel
dc.date.accessioned2021-06-10T22:54:34Z
dc.date.available2021-06-10T22:54:34Z
dc.date.issued2021-06-10
dc.identifierKOS-1090374052805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95004
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je zpracování a analýza dat o proplavování na Vltavské vodní cestě a konkrétních vodních dílech. Teoretická část poskytuje letmý pohled do světové historie vodní dopravy a dále se zabývá historií vodní dopravy na území ČR. Následně pak přibližuje současný stav vodní dopravy v porovnání s ostatními druhy dopravy z hlediska infrastruktury a počtu přepravených věcí. V praktické části jsou zpracována data z vybraného období a je provedena jejich analýza, včetně vytvoření interaktivního datového přehledu. Dále je vytvořen predikční model počtu proplavených plavidel na základě zkoumání závislosti na různých proměnných. V závěru práce je proveden rámcový návrh registračního systému proplavování a zpracována ekonomická analýza vývoje tohoto systému.cze
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is to process and analyse the data about locking within the Vltava waterway. The theoretical section first provides a brief overview of the global history of water transport, before focusing on its history in the Czech Republic more specifically. It then discusses the state of water transport today in comparison with other types of transport from the point of view of infrastructure and the quantities of transported goods. The practical section then processes the data from a chosen time period and conducts their analysis, including the creation of an interactive data dashboard. Furthermore, it creates a prediction model of the number of vessels that pass-through locks based on the analysis of the dependencies of different variables. The last part of the thesis then outlines a general proposal of a registration system of lockage and conducts an economic analysis of its development.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvodní dopravacze
dc.subjectVltavacze
dc.subjectproplavovánícze
dc.subjectplavební komoracze
dc.subjectanalýza datcze
dc.subjectwater transporteng
dc.subjectVltava rivereng
dc.subjectlockingeng
dc.subjectlockeng
dc.subjectdata analysiseng
dc.titleProplavování na vodních dílech Štěchovice a Vrané nad Vltavoucze
dc.titleShipping at dams Štěchovice and Vrané nad Vltavoueng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠmejkal Ladislav
theses.degree.disciplineLogistika a řízení dopravních procesůcze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record