Show simple item record

Analysis of the Sports Association Management Systemdc.contributor.advisorPlzáková Lucie
dc.contributor.authorTomáš Ludvík
dc.date.accessioned2021-06-10T22:54:19Z
dc.date.available2021-06-10T22:54:19Z
dc.date.issued2021-06-10
dc.identifierKOS-1086044532205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94995
dc.description.abstractTeoretická část se bude věnovat definici neziskové organizace Českého svazu plaveckých sportů, rozdělením do jednotlivých sekcí a jednotlivých pozic, které mají největší vliv na chod svazu. Následně bude provedeno porovnání s aktuálními strukturálními modely řízení managementu. V praktické části bude rozebráno dotazníkové šetření, které bude zaměřeno především na subjektivní spokojenost členů svazu s aktuálním řízením. A bude vytvořena SWOT analýza pro management svazu. Na závěr se budu věnovat návrhům na změnu a případnému vylepšením stávajícího modelu řízení.cze
dc.description.abstractThe theoretical part will be devoted to the definition of the non-profit organization of the Czech Swimming Sports Association, the division into individual sections and individual positions that have the greatest influence on the operation of the association. Subsequently, a comparison will be made with current structural management models. In the practical part, a questionnaire survey will be analyzed, which will focus primarily on the subjective satisfaction of union members with current proceedings. And a SWOT analysis will be created for the management of the association. At the end, I will focus on proposals to change and improve the existing management model.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAnalýza řízenícze
dc.subjectSWOT analýzacze
dc.subjectsportovní svazcze
dc.subjectorganizační strukturacze
dc.subjectsportovní managementcze
dc.subjectAnalysis of the management systemeng
dc.subjectSWOT analysiseng
dc.subjectsports associationeng
dc.subjectorganizational structureeng
dc.subjectsports managementeng
dc.titleAnalýza systému řízení profesního svazucze
dc.titleAnalysis of the Sports Association Management Systemeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBronec Oldřich
theses.degree.grantorinstitut manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record