Show simple item record

Python SDK for Data Stewardship Wizarddc.contributor.advisorSuchánek Marek
dc.contributor.authorJakub Drahoš
dc.date.accessioned2021-06-04T22:52:14Z
dc.date.available2021-06-04T22:52:14Z
dc.date.issued2021-06-04
dc.identifierKOS-1065782108005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94591
dc.description.abstractTato práce se zabývá tvorbou SDK v~jazyce Python pro webovou aplikaci Data Stewardship Wizard. Architektura a návrh knihovny nachází inspiraci v~nejrozšířenějších Pythonních SDK současnosti, jejichž rešerše pomohla stanovit řešení určitých problémů. Zároveň zohledňuje zavedené postupy a aspekty pro posuzování kvality softwaru. Je tak kladen důraz na vysokou kvalitu kódu, rozšiřitelnost s~ohledem na měnící se API a snadnou použitelnost. SDK bylo úspěšně navrženo, implementováno, otestováno a distribuováno na softwarový repozitář PyPI. V~rámci popisu implementace se nachází také jednoduché představení klíčové funkcionality. Práce zároveň poskytuje čtenáři letmý úvod k~nástroji Data Stewardship Wizard.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on the creation of a Python SDK for the Data Stewardship Wizard web application. The architecture and design of the software library are inspired by the most widespread Python SDKs of the present, whose research has helped to identify solutions to certain obstacles. Established procedures and aspects for software quality assessment are also taken into account. Therefore the emphasis is on high-quality code, extensibility considering the changing API, and ease of use. The SDK has been successfully designed, implemented, tested, and distributed on the PyPI software repository. There is also a simple introduction of the key functionality within the description of the implementation. The thesis also provides the reader with a casual introduction to the Data Stewardship Wizard tool.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectData Stewardship Wizardcze
dc.subjectDSWcze
dc.subjectSoftware Development Kitcze
dc.subjectSDKcze
dc.subjectPythoncze
dc.subjectknihovnacze
dc.subjectData Stewardship Wizardeng
dc.subjectDSWeng
dc.subjectSoftware Development Kiteng
dc.subjectSDKeng
dc.subjectPythoneng
dc.subjectlibraryeng
dc.titlePython SDK pro Data Stewardship Wizardcze
dc.titlePython SDK for Data Stewardship Wizardeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKnaisl Vojtěch
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatika 2010cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record