Show simple item record

Efficient MDP Algorithms in POMDPs.jldc.contributor.advisorMrkos Jan
dc.contributor.authorTomáš Omasta
dc.date.accessioned2021-06-01T22:51:43Z
dc.date.available2021-06-01T22:51:43Z
dc.date.issued2021-06-01
dc.identifierKOS-958759697705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94418
dc.description.abstractMarkovovy rozhodovací procesy jsou jednou z nejznámějších metod používaných pro modelování a řešení stochastických problémů plánování. Donedávna se problémy složené z maximálně desítek stavů řešily v řádu minut. S rozvojem výpočetních prostředků a specializovaných algoritmů je snadnější řešit problémy větší než kdy dříve. Takové problémy navíc často obsahují časové rozpětí omezující počet akcí, které můžeme provést. V této práci zkoumáme a implementujeme metody pro řešení MDP a POMDP v rámci frameworku POMDPs.jl implementovaného v jazyce Julia. Algoritmy a rozhraní, které jsme implementovali, jsou integrovatelné a interoperabilní s ostatními nástroji, které framework poskytuje. Nakonec vyhodnocujeme výkonnost našich specializovaných metod oproti obecným benchmarkům na nových a z literatury převzatých testovacích případech, abychom ukázali zlepšení výkonnosti.cze
dc.description.abstractMarkov Decision Processes are one of the most well-known methods used for modeling and solving stochastic planning problems. Until recently, the problems solved in minutes consisted of tens of states at most. With the development of computing resources and specialized algorithms, it is easier to solve problems greater than ever. Moreover, such problems often include time-span limiting the number of actions we can execute. In this thesis, we survey and implement methods for solving MDPs and POMDPs within the Julia POMDPs.jl framework. The algorithms and interfaces we have implemented integrate with and are interoperable with the rest of the tools provided by the framework. In the end, we evaluate the performance of our specialized methods against general benchmarks on both new and literature test-cases to showcase the performance improvements.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMDPcze
dc.subjectPOMDPcze
dc.subjectFinite Horizoncze
dc.subjectPoint-Basedcze
dc.subjectValue Iterationcze
dc.subjectPOMDPs.jlcze
dc.subjectMDPeng
dc.subjectPOMDPeng
dc.subjectFinite Horizoneng
dc.subjectPoint-Basedeng
dc.subjectValue Iterationeng
dc.subjectPOMDPs.jleng
dc.titleEfektivní MDP algoritmy v knihovně POMDPs.jlcze
dc.titleEfficient MDP Algorithms in POMDPs.jleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHeim Niklas Maximilian
theses.degree.disciplineZáklady umělé inteligence a počítačových vědcze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record