Show simple item record

System for predicting success and calculating the score of the "mythic+"mode in the game World of Warcraft. - System architecture, system logic,data persistence and visualization.dc.contributor.advisorŠebek Jiří
dc.contributor.authorMartin Lukeš
dc.date.accessioned2021-06-01T22:51:43Z
dc.date.available2021-06-01T22:51:43Z
dc.date.issued2021-06-01
dc.identifierKOS-857605390505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94415
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problémem dosavadního hodnocení módu mythic+ ve hře World of Warcraft a převážně pak vývojem nového systému "KeystonePro", který by měl existující nedostatky pokrýt. Vývoj se skládá ze zvolení vhodných technologií, sběrů požadavků, návrhu diagramů, implementace a uživatelského testování. Stěžejní částí implementace je určení vhodných parametrů pro výpočet skóre a vytvoření predikce na základě historických úspěchů.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis focuses on the problem of the current score system of the mythic+ mode in the game World of Warcraft and mainly on the development of a new system "KeystonePro", which should cover the existing shortcomings. The development consists of selecting suitable technologies, collecting requirements, designing diagrams, implementation, and user testing. A key part of the implementation is to determine the appropriate parameters for score calculation and the creation of prediction based on historical results.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectWorld of Warcraft doplněkcze
dc.subjecthodnocení módu mythic+cze
dc.subjectpredikce módu mythic+cze
dc.subjectWorld of Warcraft addoneng
dc.subjectthe score of mythic+ modeeng
dc.subjectprediction of mythic+ mode successeng
dc.titleSystém pro predikci úspěšnosti a výpočtu skóre módu „mythic+“ ve hřeWorld of Warcraft. – Architektura systému, logika systému, perzistence avizualizace dat.cze
dc.titleSystem for predicting success and calculating the score of the "mythic+"mode in the game World of Warcraft. - System architecture, system logic,data persistence and visualization.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeValenta Adam
theses.degree.disciplineSoftwarecze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record