Show simple item record

Tool for pricing passive, zero and plus housedc.contributor.advisorStřelcová Iveta
dc.contributor.authorSandra Juchymová
dc.date.accessioned2021-02-24T11:57:57Z
dc.date.available2021-02-24T11:57:57Z
dc.date.issued2021-02-09
dc.identifierKOS-1086966150605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93610
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je tvorba nástroje pro určení ceny obálky rodinného domu v pasivním standardu. Nástroj vyhodnotí dům i ve variantě nulového a plusového domu, se započtením návratnosti z prodeje přebytečné energie. Pro nástroj bylo vyhodnoceno několik materiálových skladeb pro zděnou stavbu a pro dřevostavbu. Jednotlivé varianty budou vyhodnoceny z hlediska tepelných ztrát a následně bude stanoveny jednotkové ceny na 1 m2 konstrukce. Tabulkový nástroj bude vytvořen v softwaru Microsoft Excel pro Office 365. Cenové ukazatele budou určeny programem Kros 4 2019/II.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is the creation of a tool for determining the price of the envelope of a family house in the passive standard. The tool also evaluates the house in the variant of zero and plus house, including the sale of excess energy. Several material compositions for the brick building and for the wooden building were evaluated for the tool. Individual variants will be evaluated in terms of heat losses and then unit prices per 1 m2 of structure will be determined. The spreadsheet tool will be created in Microsoft Excel for Office 365. Price indicators will be determined by Kros 4 2019/II.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPasivní důmcze
dc.subjectnulový důmcze
dc.subjectplusový důmcze
dc.subjectobálka domucze
dc.subjectagregované položkycze
dc.subjectcenové ukazatelecze
dc.subjectKros 4 2019/IIcze
dc.subjectPassive houseeng
dc.subjectzero houseeng
dc.subjectplus houseeng
dc.subjectenvelope of houseeng
dc.subjectaggregated itemseng
dc.subjectprice indicatorseng
dc.subjectKros 4 2019/IIeng
dc.titleNástroj pro nacenění pasivního, nulového a plusového domucze
dc.titleTool for pricing passive, zero and plus houseeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠubrt Zdeněk
theses.degree.disciplineStavební managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record