Show simple item record

Comparison of analytical and numerical design of tunnel excavated under roof deskdc.contributor.advisorPruška Jan
dc.contributor.authorEliška Pilařová
dc.date.accessioned2021-02-24T11:56:00Z
dc.date.available2021-02-24T11:56:00Z
dc.date.issued2021-02-09
dc.identifierKOS-1084809444905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93541
dc.description.abstractPráce se věnuje analýze zjednodušených přístupů posouzení konstrukce komplikovaných typů mělkých městských tunelů v nižších projekčních stupních jako jsou studie a dokumentace pro územní rozhodnutí, kdy nejsou dostatečně známy přírodní poměry a zároveň dochází k závazné polohové a geometrické definici díla do dalších fází projekční přípravy. Snahou je tedy posoudit zda při zjednodušeném návrhu resp. posouzení realizovatelnosti nové podzemní stavby vznikají významná rizika. Popsány jsou také požadavky dané normovými a institucionálními předpisy. Využito je pro tento účel konkrétního příkladu silničního tunelu v Českých Budějovicích.cze
dc.description.abstractThe thesis analyzes simplified approaches of structural analyses shallow tunnels in highly urbanized areas for initial design phases as a studies and documentation for zoning decision are. The knowledge of nature especially geological conditions is insufficient for an advanced structural analysis in the initial phases and at the same time, the tunnel is position-defined for next design and administrative steps. The aim is to assess if simplified approach of analysis of feasibility of new tunnel is creating any significant risks. Standard and institutional requirements of new tunnel design are also described. A specific example of new tunnel project in České Budějovice is used for this purpose.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectměstský tunelcze
dc.subjecthloubený tunelcze
dc.subjectražba pod zastropením (Cover and Cut)cze
dc.subjectmetoda „želva“cze
dc.subjectprotlačování (Box Jacking)cze
dc.subjectCut and Covercze
dc.subjectpřevrtávaná pilotová stěnacze
dc.subjecttechnologie Top and Downcze
dc.subjectobservační metodacze
dc.subjectMKP- metoda konečných prvkůcze
dc.subjectanalytická metodacze
dc.subjecttunnel in urban areaseng
dc.subjectCut and Cover tunneleng
dc.subjectexcavation under roof desk (Cover and Cut)eng
dc.subjecttortoise shell methodeng
dc.subjectBox Jackingeng
dc.subjectCut and Covereng
dc.subjectsecant pile walleng
dc.subjectTop and Down technologyeng
dc.subjectobservation methodeng
dc.subjectFEM - finite element methodeng
dc.subjectanalysis methodeng
dc.titlePorovnání analytického a numerického výpočtu tunelu raženého pod zastropenímcze
dc.titleComparison of analytical and numerical design of tunnel excavated under roof deskeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHasík Ota
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra geotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record