Show simple item record

On the properties of fly ash from combustion processes as an admixture in concretedc.contributor.advisorŠulc Rostislav
dc.contributor.authorMiroslav Sofroň
dc.date.accessioned2021-02-24T11:54:40Z
dc.date.available2021-02-24T11:54:40Z
dc.date.issued2021-02-09
dc.identifierKOS-1084808532805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93483
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá ověřováním vlastností úletových popílků a strusek produkovaných tepelnými elektrárnami na území České republiky. Jedná se o vedlejší elektrárenský produkt ze spalovacích procesů uhlí. Na vzorkách byly provedeny podrobné analýzy, byly laboratorně sledovány jejich mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti. Cílem práce je ověřit reologické a mechanické vlastnosti směsí s popílkem podle zkoušek určených normou ČSN EN 450 – 1, aby mohly být použity ve stavebním průmyslu, zejména jako příměs do betonu.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the verification of the properties of fly ash and slag produced by thermal power plants in the Czech Republic. It is a by-product of coal combustion processes. Detailed analyzes were performed on the samples, and their mechanical, physical and chemical properties were monitored in the laboratory. The aim of the work is to verify the rheological and mechanical properties of mixtures with fly ash according to the tests specified by the standard ČSN EN 450 - 1, so that they can be used in the construction industry, especially as an admixture in concrete.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectelektrárenský popílekcze
dc.subjectstruskacze
dc.subjectvlastnosti popílků a strusekcze
dc.subjecttepelná elektrárnacze
dc.subjectpopílek jako příměs do betonucze
dc.subjectpower plant fly asheng
dc.subjectslageng
dc.subjectproperties of fly ash and slageng
dc.subjectthermal power planteng
dc.subjectfly ash as an admixture in concreteeng
dc.titleK vlastnostem popílků ze spalovacích procesů jako příměsi do betonucze
dc.titleOn the properties of fly ash from combustion processes as an admixture in concreteeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSnop Roman
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record