Show simple item record

Energy requirement for mechanical size reduction of minerals and oresdc.contributor.advisorKrátký Lukáš
dc.contributor.authorJan Ledvinka
dc.date.accessioned2021-02-04T23:51:52Z
dc.date.available2021-02-04T23:51:52Z
dc.date.issued2021-02-04
dc.identifierKOS-1082974760805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93190
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá rozpojením či také zdrobňováním hornin, tj. jejich drcením či mletím. Představí problematiku získání požadované jemnosti zrn, základní principy zdrobňování a energetickou náročností tohoto procesu. V první části představí běžně používané stroje, princip jejich fungování, jejich přednosti a úskalí. V druhé části se bude zabývat různými přístupy k modelování energetické náročnosti zdrobňování a konečně v poslední části představí experiment s mletím horniny v laboratorních podmínkách a srovná naměřenou hodnotu spotřebované energie s teoretickými modely spotřeby podobných hornin.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with the comminution of minerals, i.e., their crushing or grinding. It introduces the issue of obtaining the required grain fineness, the basic principles of size reduction and energy requirements of this process. The first part introduces commonly used machines, the principle of their operation, their advantages and disadvantages. In the second part it discusses different approaches to modeling the energy demands of comminution. And finally in the last part it presents an experiment with comminution of rock in a laboratory tumbling mill and compares the measured energy consumption with theoretical models of consumption of similar rocks.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectzdrobňovánícze
dc.subjectmletícze
dc.subjectdrtičecze
dc.subjectmlýnycze
dc.subjectBond work indexcze
dc.subjectenergetická náročnostcze
dc.subjectcomminutioneng
dc.subjectgrindingeng
dc.subjectcrusherseng
dc.subjectgrinding millseng
dc.subjectBond work indexeng
dc.subjectenergy requirementeng
dc.titleEnergetická náročnost rozpojení hornin a minerálůcze
dc.titleEnergy requirement for mechanical size reduction of minerals and oreseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeJirout Tomáš
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav procesní a zpracovatelské technikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record