Show simple item record

Transmission capacity trading in Europedc.contributor.advisorKrejcar Rostislav
dc.contributor.authorJakub Petrůj
dc.date.accessioned2021-01-29T00:41:58Z
dc.date.available2021-01-29T00:41:58Z
dc.date.issued2021-01-28
dc.identifierKOS-1089441310005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92884
dc.description.abstractTato diplomová práce se v teoretické části zabývá legislativou EU a ČR v oblasti propojeného evropského trhu. A to od počátků liberalizace jednotlivých národních trhů až po současný stav propojeného trhu. Na to navazuje krátké představení nodálního systému fungování trhu jako možné řešení aktuálních problémů evropského trhu. Tento systém je poté namodelován ve výpočetním programu pro ČR v kontextu evropského trhu. Cílem modelování a celé diplomové práce je určit, jestli vymezení ČR jako jedné nabídkové zóny je dostatečné z hlediska vnitřních přetížení.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis in its theoretical part deals with the legislation of EU and CZ in the area of connected European market. From the beginnings of the liberalization of individual national markets to the current state of the interconnected market. That is followed by a short introduction of nodal system as a possible solution to current problems in the European market. This system is then modeled in a computational programme for Czech Republic in a context of the European market. The aim of the model and the whole diploma thesis is determining whether defining Czech Republic as one bidding zone is sufficient in terms of internal congestions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLiberalizace evropského trhucze
dc.subjectdekarbonizacecze
dc.subjectúčastníci trhucze
dc.subjecttrh s elektřinoucze
dc.subjectpřeshraniční kapacitacze
dc.subjectNTC metodacze
dc.subjectflow-based metodacze
dc.subjectimplicitní aukcecze
dc.subjectexplicitní aukcecze
dc.subjectzonální systémcze
dc.subjectstínové cenycze
dc.subjectnodální systémcze
dc.subjectBidding Zone Reviewcze
dc.subjectkonfigurace nabídkových zóncze
dc.subjectLiberalization of European marketeng
dc.subjectdecarbonizationeng
dc.subjectmarket participantseng
dc.subjectenergy marketeng
dc.subjectcross-border capacityeng
dc.subjectNTC methodeng
dc.subjectflow-based methodeng
dc.subjectimplicit auctioneng
dc.subjectexplicit auctioneng
dc.subjectzonal systemeng
dc.subjectshadow priceseng
dc.subjectnodal systemeng
dc.subjectBidding Zone Revieweng
dc.subjectbidding zone configurationeng
dc.titleObchod s přeshraničními kapacitami v Evropěcze
dc.titleTransmission capacity trading in Europeeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePalkovský Martin
theses.degree.disciplineManagement energetiky a elektrotechnikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record