Show simple item record

Soldering in electronicsdc.contributor.advisorBeshajová Pelikánová Ivana
dc.contributor.authorVít Machalický
dc.date.accessioned2021-01-27T23:51:19Z
dc.date.available2021-01-27T23:51:19Z
dc.date.issued2021-01-27
dc.identifierKOS-782890248305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92812
dc.description.abstractPráce se zabývá dělením pájení na kusovou a hromadnou výrobu. Popisuje různé druhy výroby a zařazuje je. Dále charakterizuje vybrané pájky a tavidla. Je zde zkoumán vliv vybraných tavidel a na smáčitelnost pájek. V ekonomické části jsou provedeny výpočty nákladů na vybrané způsoby pájení pro několik objemů produkce. Tyto způsoby pájení jsou porovnány z ekonomického hlediska.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the division of soldering into piece and mass production. Describes the various types of production and classifies them. It also characterizes selected solders and fluxes. The influence of selected fluxes and the wettability of solders is investigated here. In the economic part, cost calculations for selected soldering methods for several production volumes are performed. These soldering methods are compared from an economic point of view.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKusové pájenícze
dc.subjecthromadné pájenícze
dc.subjectruční pájecí stanicecze
dc.subjectcínová lázeňcze
dc.subjectpájecí vlnacze
dc.subjectmeniskografcze
dc.subjectnákladycze
dc.subjectPiece solderingeng
dc.subjectmass solderingeng
dc.subjectmanual soldering stationeng
dc.subjecttin batheng
dc.subjectsoldering waveeng
dc.subjectmeniskographeng
dc.subjectcostseng
dc.titlePájení v elektrotechnicecze
dc.titleSoldering in electronicseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHorák Martin
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record