Show simple item record

Determination of Predictive Factors of Postoperative Atrial Fibrillation after Coronary Artery Bypass Graftingdc.contributor.advisorJeždík Petr
dc.contributor.authorKristýna Vieweghová
dc.date.accessioned2021-01-21T23:51:18Z
dc.date.available2021-01-21T23:51:18Z
dc.date.issued2021-01-21
dc.identifierKOS-984901624805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92700
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá statistickým zpracováním dat u pacientů po aortokoronárním bypassu (CABG). Cílem této práce je určení prediktorů pooperační fibrilace síní s pomocí multivariantních modelů. Teoretická část shrnuje informace o vedení elektrického vzruchu svalovinou myokardu, hodnocení záznamu tohoto procesu a parametrech získaných z analýzy variability srdeční frekvence. V metodické části je čtenář obeznámen se získanými daty a statistickými metodami použitými při zpracování této práce. Výsledkem práce jsou klasifikační modely SVM a GLM, implementované v programu MATLAB, obsahující parametry CRP, SD2, Triangular Index a vzorkovou entropie. Finálně je získán práh predikce pro každý model, který je schopen rozřadit pacienty do skupin dle možného vzniku pooperační fibrilace síní.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on the statistical analysis of patient’s data after coronary artery bypass grafting (CABG). The main aim is to find predictors of the post-operative atrial fibrillation using multivariate statistical models. Theoretical part summarizes information about heart conduction system, evaluation of EKG and analysis of heart rate variability. In the methodical part the main focus is on the gained data and used statistical methods. The results consist of the classification models SVM and GLM programmed in MATLAB with parametrs CRP, SD2, Triangular Index and Sample Entropy. Prediction threshold, which is able to classify patients into groups according to the possible occurrence of postoperatie atrial fibrillation is obtained for each model.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFibrilacecze
dc.subjectgeneralizovaný lineární modelcze
dc.subjectSVMcze
dc.subjectMATLABcze
dc.subjectpredikcecze
dc.subjectanalýza variability srdeční frekvencecze
dc.subjectFibrillationeng
dc.subjectgeneralized linear modeleng
dc.subjectSVMeng
dc.subjectMATLABeng
dc.subjectpredictioneng
dc.subjectHeart Rate Variability analysiseng
dc.titleStanovení prediktorů pooperační fibrilace síní u pacientů po aortokoronárním bypassucze
dc.titleDetermination of Predictive Factors of Postoperative Atrial Fibrillation after Coronary Artery Bypass Graftingeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeOtáhal Jakub
theses.degree.disciplineLékařská technikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeLékařská elektronika a bioinformatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record