Show simple item record

Synchronization mechanisms in quantum Markov processesdc.contributor.advisorNovotný Jaroslav
dc.contributor.authorDaniel Štěrba
dc.date.accessioned2020-09-17T14:51:15Z
dc.date.available2020-09-17T14:51:15Z
dc.date.issued2020-09-12
dc.identifierKOS-876864478605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90891
dc.description.abstractPráce se zabývá otázkou synchronizace na qubitových sítích s markovskou evolucí. Seznamuje s formalismem kvantových markovských dynamických semigrup a představuje lindbladovskou dynamiku jako vhodný model pro studium vývoje a asymptotiky otevřených kvantových systémů. Pro systém dvou qubitů jsou nalezeny a klasifikovány veškeré možné evoluce v rámci studované dynamiky, které vynucují synchronizaci nebo phase-locking, a jsou popsány jejich atraktorové prostory. Je ukázáno, jak lze tyto objevené synchronizační mechanismy aplikovat na qubitové sítě, $n$-částicové systémy s bipartitními interakcemi. Dále je ukázáno, že v závislosti na konkrétním synchronizujícím lindbladovském operátoru evoluce buď zcela utlumí jednotlivé vlastní qubitové dynamiky, nebo synchronizuje libovolnou síť, jejíž interakční graf je alespoň slabě souvislý. Krom toho jsou studovány rozličné vlastnosti synchronizujících a phase-locking vynucujících evolučních zobrazení.cze
dc.description.abstractThe work adresses the phenomenon of synchronization in qubit networks with Markovian evolution. It introduces the formalism of quantum Markov dynamical semigroups and Lindblad dynamics as a suitable model to study the evolution and asymptotics of open quantum systems. For a system of two qubits all possible synchronization- and phase-locking-enforcing evolution maps within the studied dynamics are found and classified, and their attractor spaces are described. It is shown how the discovered synchronization mechanisms can be applied to qubit networks, $n$-partite systems with bipartite interactions. It is further demonstrated that, depending on the particular synchronizing Lindblad operator, the evolution either completely destroys the reduced dynamics of individual qubits, or synchronizes an arbitrary network wherof interaction graph is weakly connected. Additionally, several other properties of the synchronizing and phase-locking maps are investigated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsynchronizacecze
dc.subjectphase-lockingcze
dc.subjectqubitové sítěcze
dc.subjectotevřené kvantové systémycze
dc.subjectkvantové markovské procesycze
dc.subjectkvantové dynamické semigrupycze
dc.subjectQMDScze
dc.subjectlindbladovská dynamikacze
dc.subjectasymptotický evolucecze
dc.subjectatraktorový prostorcze
dc.subjectsynchronizationeng
dc.subjectphase-lockingeng
dc.subjectqubit networkseng
dc.subjectopen quantum systemseng
dc.subjectquantum Markov processeseng
dc.subjectquantum dynamical semigroupseng
dc.subjectQMDSeng
dc.subjectLindblad dynamicseng
dc.subjectasymptotic evolutioneng
dc.subjectattractor spaceeng
dc.titleMechanismy synchronizace v kvantových markovovských procesechcze
dc.titleSynchronization mechanisms in quantum Markov processeseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePascazio Saverio
theses.degree.disciplineMatematická fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record