Show simple item record

The spectrum of periodic quantum graphs in dependence of the vertex couplingdc.contributor.advisorExner Pavel
dc.contributor.authorPavel Lokvenc
dc.date.accessioned2020-09-17T13:51:14Z
dc.date.available2020-09-17T13:51:14Z
dc.date.issued2020-09-12
dc.identifierKOS-882640938005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90872
dc.description.abstractV této práci zkoumáme kvantový graf, který má tvar nekonečné periodické obdélníkové mřížky a je vybaven novou parametrickou množinou vrcholových vazeb. Tato množina tvoří interpolaci mezi časově invariantní δ -vazbou a nově zkoumanou časově neinvariantní vazbou. Cílem práce je určit vlastnosti spektra v závislosti na parametrech systému.cze
dc.description.abstractThis thesis studies an infinite rectangular lattice quantum graph with a new parametric class of couplings. This couplings interpolates between time-reversal δ -coupling and a new time non-invariant coupling. The main aim of this thesis is to identify spectral properties in dependence on the parameters of the model.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKvantový grafcze
dc.subjectparametrická množina vrcholových vazebcze
dc.subjectsymetrie vazebcze
dc.subjectobdelníková mřížkacze
dc.subjectspektrumcze
dc.subjectQuantum grapheng
dc.subjectparametric class of vertex couplingeng
dc.subjectcoupling symmetrieseng
dc.subjectrectangular latticeeng
dc.subjectband-gap spectrumeng
dc.titleSpektrum periodických kvantových grafů v závislosti na vrcholové vazběcze
dc.titleThe spectrum of periodic quantum graphs in dependence of the vertex couplingeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeTurek Ondřej
theses.degree.disciplineMatematická fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record