Show simple item record

Use of unmanned aerial vehicle for radiation monitoring and airborne gamma spectrometrydc.contributor.advisorČerný Radek
dc.contributor.authorMichal Šimeček
dc.date.accessioned2020-09-14T12:51:15Z
dc.date.available2020-09-14T12:51:15Z
dc.date.issued2020-09-09
dc.identifierKOS-878589436005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90740
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na využití bezpilotních leteckých prostředků pro radiační monitoring a leteckou gamma spektrometrii. Pojednává o radiačním monitoringu na území České republiky, možném zařazení bezpilotního leteckého prostředku do metod lokalizace radioaktivního zdroje a uvádí příklady jejich možného využití. V práci jsou uvedeny vybrané detekční systémy, které se používají v leteckých průzkumech k lokalizaci radioaktivního zdroje. Též je zpracován přehled vybraných bezpilotních leteckých prostředků, včetně jejich využití ve spojení s detekčními systémy v konkrétních experimentech. Praktická část práce se zaměřuje na stanovení parametrů detekčního systému Georadis D230A. Byla testována směrová závislost odezvy a demonstrováno využití prostorové závislosti k lokalizaci zdroje.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the usage of unmanned aerial vehicles for radiation monitoring and airborne gamma spectrometry. It discusses radiation monitoring in the Czech Republic, possibilities of including unmanned aerial vehicle among the methods of radiation source localization and it shows examples of their usage. Examples of detection systems, used in airborne surveys for radioactive source localization, are given in the thesis. The overview of selected unmanned aerial vehicle, including their usage with detection systems from specific experiments, is presented in the text. The practical part of this thesis is focused on determining the parameters of detection system Georadis D230A. The directional dependence of the detector response was tested and the possibility of using spatial dependence for source localization is demonstrated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBezpilotní letecký prostředekcze
dc.subjectletecká gamma spektrometriecze
dc.subjectdetekční systémycze
dc.subjectradiační monitoringcze
dc.subjectUnmanned aerial vehicleeng
dc.subjectairborne gamma spectrometryeng
dc.subjectdetection systemseng
dc.subjectradiation monitoringeng
dc.titleVyužití bezpilotního leteckého prostředku pro radiační monitoring a leteckou gama spektrometriicze
dc.titleUse of unmanned aerial vehicle for radiation monitoring and airborne gamma spectrometryeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNovotný Pavel
theses.degree.disciplineDozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.grantorkatedra dozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record