Show simple item record

Measurement, Processing and Interpretation of Accident Data for Forensicsdc.contributor.advisorNouzovský Luboš
dc.contributor.authorMartin Jankovič
dc.date.accessioned2020-09-13T22:51:25Z
dc.date.available2020-09-13T22:51:25Z
dc.date.issued2020-09-13
dc.identifierKOS-986690891705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90722
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je v její teoretické části seznámení s problematikou soudního znalectví v dopravě, vysvětlení jejích základních principů, metod a návazností na využiti elektronických nehodových dat. Praktická část této práce se pak zabývá přípravami, průběhem a vyhodnocením několika nárazových testů s cílem ověření užitečnosti a spolehlivosti elektronických nehodových pro analýzu dopravních nehod.cze
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is in it's theoretical part acquaintance with the issue of forensic expertise in transportation, explanation of their basic principles, methods and connections to the use of electronic accident data. The practical part of this work then deals with the course, preparation and evaluation of several impact tests in order to verify the usefulness and reliability of electronic accidents for the analysis of traffic accidents.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectnárazové zkouškycze
dc.subjectnehodová datacze
dc.subjectEDRcze
dc.subjectcrash testeng
dc.subjectaccident dataeng
dc.subjectEDReng
dc.titleMěření, zpracování a interpretace nehodových dat pro účely soudního znalectvícze
dc.titleMeasurement, Processing and Interpretation of Accident Data for Forensicseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMík Josef
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav soudního znalectví v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record