Show simple item record

Interval analysis and its application for solving the phase stability problemdc.contributor.advisorMikyška Jiří
dc.contributor.authorJan Fejtek
dc.date.accessioned2020-09-04T14:02:09Z
dc.date.available2020-09-04T14:02:09Z
dc.date.issued2020-08-30
dc.identifierKOS-778211428805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90431
dc.description.abstractCílem této práce je navrhnout spolehlivý algoritmus testující fázovou stabilitu vícesložkových směsi a otestovat jej. Nejdříve formulujeme kritérium fázové stability vícesložkové směsi za konstantní teploty, objemu a látkových množství s využitím Helmholtzovy volné energie. Fázová stabilita je testována nalezením hodnoty globálního minima funkce TPD. Navrhneme teoretický algoritmus založený na metodě větví a mezí a intervalové aritmetice, který bude numericky hledat hodnotu globálního minima funkce TPD. Implementaci tohoto algoritmu otestujeme na modelových příkladech. Prostudujeme jeho výstupy, omezení, rychlost a pamět ovou náročnost.cze
dc.description.abstractThe aim of this work is to design a reliable algorithm for testing the phase stability of multicomponent mextures and to test it. First, we formulate a critetion of phase stability of a multi-component mixture at constant temperature, volume and moles using the Helmholtz free energy. The phase stability is tested by finding the global minimum value of the Tangent plane distance (TPD) function. We design a theoretical algorithm based on the branch and bound method and interval arithmetics. It will be used to find the global minimum value of the TPD function. We will test the implementation of this algorithm on model examples. We study its outputs, limitations, speed and memory demands.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFázová stabilitacze
dc.subjectHelmholtozova volná energiecze
dc.subjectIntervalová aritmetikacze
dc.subjectMetoda větví a mezícze
dc.subjectTPD funkcecze
dc.subjectVT-stabilitacze
dc.subjectBranch and bound methodeng
dc.subjectHelmholtz free energyeng
dc.subjectInterval arithmeticseng
dc.subjectPhase stabilityeng
dc.subjectTangent plane distance functioneng
dc.subjectVT-stabilityeng
dc.titleIntervalová analýza a její použití pro řešení problému fázové stabilitycze
dc.titleInterval analysis and its application for solving the phase stability problemeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeFučík Radek
theses.degree.disciplineMatematická informatikacze
theses.degree.grantorkatedra matematikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record