Show simple item record

Efficiency improvement of material inventory management using the SAP system in an manufacturing companydc.contributor.advisorŽilka Miroslav
dc.contributor.authorPetr Polanecký
dc.date.accessioned2020-09-04T23:42:52Z
dc.date.available2020-09-04T23:42:52Z
dc.date.issued2020-09-04
dc.identifierKOS-985499109005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90425
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem systému plánování a řízení zásob s využitím systému SAP ve strojírenském podniku. Cílem bylo zanalyzovat kritické faktory, které nejvíce ovlivňují výši zásoby a navrhnout opatření, díky kterým by bylo dosaženo vyšší efektivity plánování a řízení zásob za pomocí organizačních a systémových nastavení. Výsledkem této práce je komplexní návrh systému plánování a řízení zásob vč. nutných nastavení v systému SAP. Implementace tohoto systému může potenciálně společnosti přinést významné snížení nákladů na držení zásob, zlepšení efektivity a předpovídatelnosti stavu zásob.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the design of an inventory planning and control system using the SAP system in a manufacturing company. The aim was to analyze the critical factors that most affect the amount of inventory on hand and to propose measures that would achieve greater efficiency of inventory planning and control using organization and SAP system settings. The result of this work is a comprehensive design if inventory planning and control system incl. necessary setting in the SAP system. The implementation of this inventory planning and control can potentially bring the company a significant reduction in the holding cost, improve efficiency and predictability.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmateriálový managementcze
dc.subjectřízení zásobcze
dc.subjectnákupcze
dc.subjectplánování zásobcze
dc.subjectSAPcze
dc.subjectSCMcze
dc.subjectABCcze
dc.subjectXYZcze
dc.subjectoptimalizace zásobcze
dc.subjectmaterial managementeng
dc.subjectinventory controleng
dc.subjectpurchasingeng
dc.subjectinventory planningeng
dc.subjectSAPeng
dc.subjectSCMeng
dc.subjectABCeng
dc.subjectXYZeng
dc.subjectinventory optimizationeng
dc.titleZvýšení efektivity řízení materiálových zásob s využitím systému SAP ve strojírenském podnikucze
dc.titleEfficiency improvement of material inventory management using the SAP system in an manufacturing companyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBlažek Stanislav
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record