Show simple item record

Public Mass Transport in Tábor Agglomerationdc.contributor.advisorTrešl Ondřej
dc.contributor.authorPavel Urban
dc.date.accessioned2020-09-04T14:01:07Z
dc.date.available2020-09-04T14:01:07Z
dc.date.issued2020-09-03
dc.identifierKOS-878878753205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90363
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce „Veřejná hromadná doprava v Táborské aglomeraci“ je analýza současného stavu veřejné dopravy ve vytyčeném území, v rámci níž jsou nalezeny situace, které v současné době nejsou řešeny vhodně nebo není zcela využit jejich potenciál. Cílem práce je snaha o zkvalitnění veřejné dopravy v aglomeraci pomocí návrhu nových řešení těchto problémových míst.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis „Public Mass Transport in Tábor Agglomeration“ is an analysis of the current situation of the public transport in the area where situations that are currently not properly solved or their potential is not used are found. The aim of the thesis is an effort to improve the public transport in the agglomeration by suggestion of new solutions of these problematic situations.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTáborcze
dc.subjectSezimovo Ústícze
dc.subjectPlaná nad Lužnicícze
dc.subjectaglomeracecze
dc.subjectdopravacze
dc.subjectveřejná dopravacze
dc.subjectměstská hromadná dopravacze
dc.subjectautobusová dopravacze
dc.subjectželezniční dopravacze
dc.subjectintegrovaný dopravní systémcze
dc.subjectTáboreng
dc.subjectSezimovo Ústíeng
dc.subjectPlaná nad Lužnicíeng
dc.subjectagglomerationeng
dc.subjecttransporteng
dc.subjectpublic transporteng
dc.subjectbus transporteng
dc.subjectrail transporteng
dc.subjectintegrated transport systemeng
dc.subjectlineeng
dc.titleVeřejná hromadná doprava v Táborské aglomeracicze
dc.titlePublic Mass Transport in Tábor Agglomerationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeChmela Petr
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record