Show simple item record

Non-linear Four-wave Mixing in DWDM Systemsdc.contributor.advisorLucki Michal
dc.contributor.authorAldair da Costa Baptista
dc.date.accessioned2020-09-04T13:55:07Z
dc.date.available2020-09-04T13:55:07Z
dc.date.issued2020-08-25
dc.identifierKOS-984901648505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90119
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je studovat nelineární jev zvaný míchání čtyřmi vlnami, jeho příčiny a důsledky a jak zmírnit jeho účinek, a to vše v kontextu optických sítí s rozestupy hustých kanálů. Během této práce byla aplikována typizovaná pravidla v rámci standardů Mezinárodní telekomunikační asociace (ITU) a v některých případech byl systém testován rozšířením tolerance určitých faktorů. Navrhované pracovní prostředí obsahuje simulátor s charakteristikami velmi blízkými těm, které byly nalezeny při návrhu optických sítí. Na první pohled bylo v tomto simulátoru provedeno několik experimentů, aby se objevil FWM, a později pro kontrolované experimentální laboratorní prostředí. Praktické experimenty byly prováděny se stejnou vědeckou přísností jako na simulátoru s důrazem na nedegenerovanou typificace FWMcze
dc.description.abstractThe study object of this master’s thesis is to study a non-linear phenomenon called four waver mixing, its causes and consequences and how to mitigate its effect, all within the context of optical networks with spacings of dense channels. Throughout this work, typified rules were applied within the standards of the international telecommunications association (ITU) and in some cases the system was put to the test by extending the tolerance of certain factors. The proposed work environment houses a simulator with characteristics very close to those found during the design of optical networks. At first sight, several experiments were carried out in this simulator in order to appear FWM, and later for a controlled experimental lab environment. The practical experiments were conducted with the same scientific rigor applied to the simulator with an emphasis on non-degenerated FWM typification.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectoptické sítěcze
dc.subjectnelineární jevycze
dc.subjectmíchání čtyř vlncze
dc.subjectsystémy DWDMcze
dc.subjectoptická vláknacze
dc.subjectzdroje optického laserucze
dc.subjectoptické zesilovačecze
dc.subjectsimulátor Optsimcze
dc.subjectexperimentálnícze
dc.subjectmultiplexování signálucze
dc.subjectoptical networkseng
dc.subjectnonlinear effectseng
dc.subjectfour wave mixingeng
dc.subjectDWDM systemseng
dc.subjectoptical fiberseng
dc.subjectoptical laser sourceseng
dc.subjectoptical amplifierseng
dc.subjectOptsim Simulatoreng
dc.subjectExperimentaleng
dc.subjectsignal multiplexingeng
dc.titleNelineární čtyřvlnné směšování u DWDM systémůcze
dc.titleNon-linear Four-wave Mixing in DWDM Systemseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeLátal Jan
theses.degree.disciplineKomunikační sítě a internetcze
theses.degree.grantorkatedra telekomunikační technikycze
theses.degree.programmeElectronics and Communicationscze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record