Show simple item record

Utilizing AI/ML methods for measuring data qualitydc.contributor.advisorPajurek Tomáš
dc.contributor.authorMichael Mikuš
dc.date.accessioned2020-09-04T13:54:39Z
dc.date.available2020-09-04T13:54:39Z
dc.date.issued2020-08-27
dc.identifierKOS-987296865205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90086
dc.description.abstractKvalitní data jsou zásadní pro důvěryhodná rozhodnutí na datech založená. Značná část současných přístupů k měření kvality dat je spojena s náročnou, odbornou a časově náročnou prací, která vyžaduje manuální přístup k dosažení odpovídajících výsledků. Tyto přístupy jsou navíc náchylné k chybám a nevyužívají plně potenciál umělé inteligence (AI). Možným řešením je prozkoumat inovativní nové metody založené na strojovém učení (ML), které využívají potenciál AI k překonání těchto problémů. Významná část práce se zabývá teorií kvality dat, která poskytuje komplexní vhled do této oblasti. V existující literatuře byly objeveny čtyři moderní metody založené na ML a byla navržena jedna nová metoda založená na autoenkodéru (AE). Byly provedeny experimenty s AE a dolováním asociačních pravidel za pomoci metod zpracování přirozeného jazyka. Navrhované metody založené na AE prokázaly schopnost detekce potenciálních problémů s kvalitou dat na datasetech z reálného světa. Dolování asociačních pravidel dokázalo extrahovat byznys pravidla pro stanovený problém, ale vyžadovalo značné úsilí s předzpracováním dat. Alternativní metody nezaložené na AI byly také podrobeny analýze, ale vyžadovaly odborné znalosti daného problému a domény.cze
dc.description.abstractHigh-quality data is crucial for trusted data-based decisions. A considerable part of current data quality measuring approaches is associated with expensive, expert and time-consuming work that includes manual effort to achieve adequate results. Furthermore, these approaches are prone to error and do not take full advantage of the AI potential. A possible solution is to explore ML-based state-of-the-art methods that are using the potential of AI to overcome these issues. A significant part of the thesis deals with data quality theory which provides a comprehensive insight into the field of data quality. Four ML-based state-of-the-art methods were discovered in the existing literature, and one novel method based on Autoencoders (AE) was proposed. Experiments with AE and Association Rule Mining using NLP were conducted. Proposed methods based on AE proved to detect potential data quality defects in real-world datasets. Association Rule Mining approach was able to extract business rules for a given business question, but the required significant preprocessing effort. Alternative non-AI methods were also analyzed but required reliance on expert and domain knowledge.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdatová kvalitacze
dc.subjectumělá inteligencecze
dc.subjectstrojové učenícze
dc.subjectnástroje datové kvalitycze
dc.subjectautoenkódercze
dc.subjectasociační pravidlacze
dc.subjectdata qualityeng
dc.subjectartificial intelligenceeng
dc.subjectmachine learningeng
dc.subjectdata quality toolseng
dc.subjectautoencodereng
dc.subjectassociation ruleseng
dc.titleVyužití AI/ML metod pro měření datové kvalitycze
dc.titleUtilizing AI/ML methods for measuring data qualityeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeFriedjungová Magda
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record