Show simple item record

Process optimization of metal additive technologiesdc.contributor.advisorŠimota Jan
dc.contributor.authorJiří Blažek
dc.date.accessioned2020-09-04T13:54:07Z
dc.date.available2020-09-04T13:54:07Z
dc.date.issued2020-08-27
dc.identifierKOS-985499471205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90060
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o optimalizaci procesních parametrů kovových aditivních technologií. Teoretická část obsahuje výčet kovových aditivních technologií, oblasti jejich využití či používané materiály. Dále popisuje procesní parametry, konstrukci tiskáren, zdravotní rizika a porovnává aditivní a konvenční technologie. V praktické části je provedena rešerše dostupných procesních parametrů, na jejímž základě je proveden návrh a optimalizace procesních parametrů kovového 3D tisku při tloušťce vrstvy 100 μm.cze
dc.description.abstractThis thesis is about optimization of parameters for aditive metal technologies. Theoretical part contains summary aditive metal technologies, their application and used materials. Further it desribes process parameters, printer construction, health hazards and compares aditive and conventional technologies. Practical part contains overview of availible process parameters which is base for a draft and optimization of process parameters of 3D metal print with 100 μm layer thickness.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKovový 3D tiskcze
dc.subjectoptimalizacecze
dc.subjectprocesní parametrycze
dc.subjectaditivní technologiecze
dc.subject100 μmcze
dc.subject3D metal printingeng
dc.subjectoptimizationeng
dc.subjectproces parameterseng
dc.subjectadditive technologieseng
dc.subject100 μmeng
dc.titleOptimalizace procesu kovových aditivních technologiícze
dc.titleProcess optimization of metal additive technologieseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKurkin Ondřej
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record