Show simple item record

Efficient Implementation of Neural Networks for Real-Time Applicationsdc.contributor.advisorČech Jan
dc.contributor.authorMatěj Suchánek
dc.date.accessioned2020-09-04T13:52:29Z
dc.date.available2020-09-04T13:52:29Z
dc.date.issued2020-08-27
dc.identifierKOS-857605022105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89992
dc.description.abstractNeuronové sítě jsou v současné době jednou z nejpoužívanějších metod ve strojovém učení, která dala vzniknout vědecké disciplíně známé jako hluboké učení. Dosud byly úspěšně nasazeny v mnoha výzkumných odvětvích, jako jsou počítačové vidění, rozpoznávání řeči nebo strojový překlad. Ve většině odvětví je hlavním a někdy jediným měřítkem úspěchu přesnost. Té lze dosáhnou trénováním na velkém množství člověkem označených dat. Nicméně některé aplikace, pracující v reálném čase, jako jsou například autonomní vozidla, vyžadují kromě dobré přesnosti i rychlé a efektivní vnímání. Tato práce poskytuje přehled známých metod pro zlepšení výkonu neuronových sítí se zaměřením na konvoluční. Také zahrnuje několik experimentů, které měří účinnost použití těchto metod na různé architektury neuronových sítí spuštěné na různých platformách, a diskutuje jejich výsledky.cze
dc.description.abstractNeural networks are currently one of the most common methods in machine learning. They have established a new scientific discipline known as "deep learning" and have been successfully applied in many research fields, such as computer vision, speech recognition, or machine translation. In most fields, the primary and sometimes only concern is good accuracy. It can be achieved by training on large amounts of human-labeled data. However, real-time applications, such as autonomous driving, demand both good accuracy and fast, efficient inference. This thesis provides an overview of known methods of improving neural network performance, with a primary focus on convolutional neural networks. It also presents a series of experiments that measure the efficiency of these methods applied to various neural network architectures and run on different platforms and discusses the results.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectneuronové sítěcze
dc.subjecthluboké učenícze
dc.subjectkvantizacecze
dc.subjectaplikace v reálném časecze
dc.subjectneural networkseng
dc.subjectdeep learningeng
dc.subjectquantizationeng
dc.subjectreal-timeeng
dc.titleEfektivní implementace neuronových sítí pro použití v reálném časecze
dc.titleEfficient Implementation of Neural Networks for Real-Time Applicationseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHering Jan
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record