Show simple item record

Prediction of femoral neck fracture during epileptic seizuredc.contributor.advisorDaniel Matej
dc.contributor.authorMartin Květoň
dc.date.accessioned2020-09-04T13:52:03Z
dc.date.available2020-09-04T13:52:03Z
dc.date.issued2020-08-26
dc.identifierKOS-985499548905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89973
dc.description.abstractTato práce analyzuje zlomeninu krčku femuru na základě hypotézy, že kontrakcí svalů při epileptickém záchvatu může dojít k fraktuře krčku bez vnějšího traumatu. Pomocí biomechaniky je určeno kritické zatížení krčku z kosterně svalových modelů v různých pozicích sedu. Na základě geometrie pacienta je stanoveno maximální zatížení krčku. Bylo zjištěno, že síly vznikající v kloubu jsou schopny překročit pevnost krčku stehenní kosti. Ze závěru vyplývá, že po každém záchvatu by se mělo provést vyšetření k vyloučení dané diagnózy. Z biomechanické analýzy plyne, že během záchvatu bychom měli zamezit dosažení kritické polohy nohou u sedícího pacienta – plná extenze v kolenou.cze
dc.description.abstractThis study analyzes biomechanics of femoral neck fracture during epileptic seizure. Our analysis is based on the hypothesis that muscle contraction can cause fracture of neck without any external trauma. The critical load on femoral neck from muscle skeletal models in various sitting positions is estimated. The failure load of neck is estimated from patient’s geometry of the neck. It was found that forces generated in joint may exceed the ultimate strength of the bone. We recommend clinical examination to be performed after each seizure, so as not to delay the diagnosis. Sitting patient should not reach the critical position of legs during the seizure - fully extended knees.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectepileptický záchvatcze
dc.subjectfraktura krčku femurucze
dc.subjectmezní síla krčku femurucze
dc.subjectbiomechanika krčku femurucze
dc.subjectkrček femuru jako vetknutý nosníkcze
dc.subjectgeometrie krčku femurucze
dc.subjectepileptic seizureeng
dc.subjectfemoral neck fractureeng
dc.subjectfailure load of femoral neckeng
dc.subjectbiomechanics of femoral neckeng
dc.subjectfemoral neck like a cantilever beameng
dc.subjectgeometry of femoral neckeng
dc.titlePredikce zlomeniny krčku stehenní kosti při epileptickém záchvatucze
dc.titlePrediction of femoral neck fracture during epileptic seizureeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVilímek Miloslav
theses.degree.disciplineBiomechanika a lékařské přístrojecze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record