Show simple item record

Machine Vision based Fault Diagnosis systemdc.contributor.advisorJura Jakub
dc.contributor.authorJiří Kubica
dc.date.accessioned2020-09-04T13:51:56Z
dc.date.available2020-09-04T13:51:56Z
dc.date.issued2020-08-26
dc.identifierKOS-985499544005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89965
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem systému pro diagnostiku a identifikaci chyb ve výrobních systémech s využitím nástrojů strojového vidění. Součástí práce je rešerše vybraných metod strojového vidění vhodných pro analýzu obrazu zkoumaného výrobního procesu. Navržený diagnostický systém používá k vyhodnocení chybových stavů zkoumaného procesu proměnné určené analýzou obrazu a proměnné získané z PLC, které daný proces řídí. Tato data jsou použita v diagnostickém modulu, který je díky většímu množství vstupů schopen přesněji identifikovat příčinu vzniklé chyby. Práce popisuje jednotlivé moduly a funkce navrženého systému nejen z pohledu vnitřní struktury použitých algoritmů, ale poskytuje i návodný přehled možností a ovládání systému pro koncového uživatele se zaměřením na praktickou aplikaci. V závěru práce je systém otestován na jednoduchém laboratorním modelu.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the design of a fault diagnostic and identification system in~production systems using machine vision tools. The work includes a research of machine vision methods suitable for the analysis of the image of the investigated production process. The proposed system uses variables from image analysis and variables obtained from PLC for the fault state evaluation of the investigated process. This data is processed in the diagnostic module, which is now able to accurately identify the cause of errors due to the~increased amount of inputs. The thesis describes the modules and functions of the~proposed system from the point of view of structures of these algorithms. It also provides the user with instructions on the various options and settings of the system with~a~focus on practical use. At the end of the work, the system is tested on a simple laboratory model.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdiagnostika chybcze
dc.subjectidentifikace chybcze
dc.subjectstrojové viděnícze
dc.subjectautomatické řízenícze
dc.subjectOpenCVcze
dc.subjectFault diagnosiseng
dc.subjectFault identificationeng
dc.subjectMachine visioneng
dc.subjectautomatic controleng
dc.subjectOpenCVeng
dc.titleDiagnostika chyb s využitím strojového viděnícze
dc.titleMachine Vision based Fault Diagnosis systemeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeOswald Cyril
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav přístrojové a řídící technikycze
theses.degree.programmePrůmysl 4.0cze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record