Show simple item record

Design of a Specialized UAV Platform for the Discharge of a Fire Extinguishing Capsuledc.contributor.advisorPetráček Pavel
dc.contributor.authorVojtěch Nydrle
dc.date.accessioned2020-09-04T13:50:29Z
dc.date.available2020-09-04T13:50:29Z
dc.date.issued2020-08-26
dc.identifierKOS-857605030805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89908
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem systému specializovaného pro autonomní detekci a lokalizaci požárů z palubních senzorů bezpilotních helikoptér. Hašení požárů je zajištěno automatickým vystřelením ampule s hasící kapalinou do zdroje požáru z palubního vystřelovače. Hlavní část této práce se soustředí na detekci požárů v datech termální kamery a jejich následnou lokalizaci ve světě za pomoci palubní hloubkové kamery. Bezpilotní helikoptéra je poté optimálně navigována na pozici pro zajištění průletu ampule s hasící kapalinou do zdroje požáru. Vyvinuté metody jsou detailně analyzovány a jejich chování je testováno jak v simulaci, tak současně i při reálných experimentech. Kvalitativní a kvantitativní analýza ukazuje na použitelnost a robustnost celého systému.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the design of an unmanned multirotor aircraft system specialized for autonomous detection and localization of fires from onboard sensors, and the task of fast and effective fire extinguishment. The main part of this thesis focuses on the detection of fires in thermal images and their localization in the world using an onboard depth camera. The localized fires are used to optimally position the unmanned aircraft in order to effectively discharge an ampoule filled with a fire extinguishant from an onboard launcher. The developed methods are analyzed in detail and their performance is evaluated in simulation scenarios as well as in real-world experiments. The included quantitative and qualitative analysis verifies the feasibility and robustness of the system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbezpilotnı́ helikoptéracze
dc.subjectdetekce ohněcze
dc.subjectlokalizace ohněcze
dc.subjectsemi-automnomnı́ hašenı́ požárůcze
dc.subjectvýstřel v letucze
dc.subjecthašenı́ požárů výškových budovcze
dc.subjectunmanned aerial vehicleeng
dc.subjectfire detectioneng
dc.subjectfire localizationeng
dc.subjectsemi-autonomous fire extinguishingeng
dc.subjecthorizontal aerial dischargeeng
dc.subjecttall-building fire extinguishingeng
dc.titleNávrh specializované bezpilotní helikoptéry pro vystřelování ampulí k hašení požárůcze
dc.titleDesign of a Specialized UAV Platform for the Discharge of a Fire Extinguishing Capsuleeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeRollo Milan
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record