Show simple item record

Design of Insuline Pump Simulatordc.contributor.advisorNovák Daniel
dc.contributor.authorBenjamin Hejl
dc.date.accessioned2020-09-04T13:50:04Z
dc.date.available2020-09-04T13:50:04Z
dc.date.issued2020-08-26
dc.identifierKOS-773337314505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89872
dc.description.abstractPředmětem této práce je rozšíření seriózní hry MyDiabetic o senzor kontinuálního monitorování glykémie a inzulinovou pumpu. Práce rozebírá vlastnosti a limitace těchto dvou diabetických pomůcek a popisuje návrh a implementaci jejich herních modelů pro účely integrace do hry MyDiabetic. Rozšířená hra MyDiabetic byla kvalitativně testována na 9 dětech s diabetem prvního typu ve věku 7 až 16 let. Testování prokázalo, že navržené herní modely a jejich ovládání jsou intuitivní a odpovídají realitě. Sebraná zpětná vazba byla použita pro zlepšení ovládání.cze
dc.description.abstractThe subject of this thesis is an extension of a serious game MyDybetic with a sensor for continuous glucose monitoring and an insulin pump. The thesis discusses properties and limitations of these two diabetic aides and describes design and implementation of their game models for the purpose of integrating into the game MyDiabetic. The extended game was qualitatively tested on 9 children of age 7 to 16 years with type I diabetes. The testing proved that proposed game models and their control are intuitive and correspond with real products. Feedback from the testing was used for improvements in user interface.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMyDiabeticcze
dc.subjectDiabetes mellituscze
dc.subjectAndroidcze
dc.subjectiOScze
dc.subjectUnitycze
dc.subjectInzulinová pumpacze
dc.subjectsenzor CGMcze
dc.subjectMyDiabeticeng
dc.subjectDiabetes mellituseng
dc.subjectAndroideng
dc.subjectiOSeng
dc.subjectUnityeng
dc.subjectInsulin Pumpeng
dc.subjectCGM sensoreng
dc.titleNávrh simulátoru inzulinové pumpycze
dc.titleDesign of Insuline Pump Simulatoreng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMráz Miloš
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record