Show simple item record

Application to support the History Olympiaddc.contributor.advisorJelínek Ivan
dc.contributor.authorJaroslav Erben
dc.date.accessioned2020-08-25T08:51:26Z
dc.date.available2020-08-25T08:51:26Z
dc.date.issued2020-08-24
dc.identifierKOS-857605054805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89787
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce obsahuje návrh prototypu webové aplikace pro soutěž dějepisná olympiáda. Úvodní část práce je věnována představení organizace a průběhu dějepisné olympiády. Další část shrnuje výsledky sběru požadavků a jejich porovnání s již existujícími řešeními a aplikacemi. Jádrem celé práce je návrh a implementace prototypu webové aplikace dle požadavků komise. Testování a navržení dalšího možného postupu práci uzavírá.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on the design of web application for the History olympiad. The first part introduces the organization itself and is describing the organization of the History olympiad and. It is followed by analysis and modeling of software requirements and research and comparison of similar applications. The main goal of this thesis is to design and implementation of a prototype of a web application by obtained requirements. Testing and future development are the final chapters.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectanalýza požadavkůcze
dc.subjectwireframycze
dc.subjectwebová aplikacecze
dc.subjectNest.jscze
dc.subjectREST-likecze
dc.subjectklient-servercze
dc.subjectVue.jscze
dc.subjectdigitalizace soutěžecze
dc.subjectrequirements analysiseng
dc.subjectwireframeseng
dc.subjectweb applicationeng
dc.subjectNest.jseng
dc.subjectREST-likeeng
dc.subjectclient-servereng
dc.subjectVue.jseng
dc.subjectcontest digitalizatioeng
dc.titleAplikace pro podporu Dějepisné olympiádycze
dc.titleApplication to support the History Olympiadeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNajbert Jaroslav
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeSoftwarové inženýrství a technologiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record