Show simple item record

Two experimental tasks for specialisation Motor Vehiclesdc.contributor.advisorKazda Lukáš
dc.contributor.authorOndřej Včelák
dc.date.accessioned2020-08-23T22:51:51Z
dc.date.available2020-08-23T22:51:51Z
dc.date.issued2020-08-23
dc.identifierKOS-879459298505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89783
dc.description.abstractBakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část se věnuje teorii momentu setrvačnosti, možnostem jeho měření a problematice měření úhlů pomocí inklinometru a dále čtenáře seznámí s laboratorním stanovištěm pro měření momentů setrvačnosti. Její praktické cíle jsou úprava laboratorního stanoviště a tvorba materiálů pro výuku na tomto stanovišti. Druhá část práce se zabývá měřením účinnosti mechanismu řadící páky. Seznámí čtenáře s pojmy jako účinnost, tření, siloměry, lanovody. Cílem druhé části je výroba měřící aparatury a tvorba jednoduché metodiky pro změření účinnosti reálné soustavy řadící páky a k ní připojených lanovodů.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis is divided into two parts. The first part discusses the theory of the moment of inertia, options for its measurement and the problems of measuring angles using an inclinometer. It also acquaints the reader with the laboratory station for measuring moments of inertia. The practical goals of the first part are a modification of the laboratory station and creating educational materials for teaching at this station. The second part of the thesis deals with measuring the efficiency of the gear lever assembly. It presents to the reader concepts such as efficiency, friction, load cells and Bowden cables. The goals of the second part are to construct measuring equipment and an invention of a simple methodology for measuring the efficiency of a real gear lever system with the connected Bowden cables.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMoment setrvačnosticze
dc.subjectměření momentu setrvačnosticze
dc.subjectmetoda torzních kmitůcze
dc.subjectinklinometrcze
dc.subjectúpravy měřícího stanovištěcze
dc.subjectmechanismus řadící pákycze
dc.subjectlanovodycze
dc.subjectúčinnostcze
dc.subjecttřecí ztrátycze
dc.subjectMoment of inertiaeng
dc.subjectmeasurement of moment of inertiaeng
dc.subjectmethod of torsional oscillationseng
dc.subjectinclinometereng
dc.subjectmodifications of measuring stationeng
dc.subjectgear lever mechanismeng
dc.subjectBowden cableseng
dc.subjectefficiencyeng
dc.subjectfriction losseseng
dc.titleDvě experimentální úlohy pro zaměření motorová vozidlacze
dc.titleTwo experimental tasks for specialisation Motor Vehicleseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBous Marek
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record