Show simple item record

Tabaccoism - A Social Pathological Phenomen at Secondary Schooldc.contributor.advisorDobrovská Dana
dc.contributor.authorFilip Tomeš
dc.date.accessioned2020-08-23T22:51:31Z
dc.date.available2020-08-23T22:51:31Z
dc.date.issued2020-08-23
dc.identifierKOS-780961636105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89767
dc.description.abstractBakalářská práce je dílčím příspěvkem k problematice dlouhodobého společenského problému, zasahujícího široké vrstvy obyvatelstva napříč generacemi, nejen v rámci České republiky. Má teoreticko-empirický charakter: v teoretické části jsou prezentovány základní poznatky z odborné literatury (klíčové pojmy a definice jevu, historie a vývoj tabakismu, formy kouření, motivace ke kouření, související zdravotní rizika, legislativa, proces odvykání, prevence aj.). Empirická sonda, tvořící druhou část práce zjišťuje prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření konkrétní situaci na střední odborné škole v královehradeckém kraji. Zajímalo nás, v jaké míře je tabakismus u dotazovaných středoškoláků rozšířen, jaké jsou motivy a širší postojové orientace, (např. znalost rizik a dopadů na zdraví, míra dostupnosti cigaret, motivy ke kouření, související sociální dopady aj.). Výsledky empirického šetření byly dány k dispozici vedení školy spolu s doporučením, jak tento jev v prostředí školy omezit.cze
dc.description.abstractTobaccoism is one of the major world social problems, due to tobacco products being addictive and legally available. The Bachelor thesis tackles the issue of secondary school students cigarette smoking. Tobacco smoking is linked to the whole range of health risks, specifically those that threaten children and adolescents. The thesis is divided into two parts: The theoretical one presents basic knowledge as presented by scientific resources (definition and key words, history of tobaccoism, health risks, legislation, motivation to smoke, quitting smoking, prevention, etc.). The empirical part offers data of an anonymous survey which was realized at a secondary school situated in western Bohemia. Results of the study were conveyed to the school management, including suggestions how to minimize the risky behaviour within the school surroundings.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTabakismuscze
dc.subjectzávislostcze
dc.subjectodvykání kouřenícze
dc.subjectprevencecze
dc.subjectTobaccoismeng
dc.subjectaddictioneng
dc.subjectquitting smokingeng
dc.subjectpreventioneng
dc.titleTabakismus jako sociálně patologický jev na střední školecze
dc.titleTabaccoism - A Social Pathological Phenomen at Secondary Schooleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVobořilová Jarmila
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record