Show simple item record

UNIVERSITY KINDERGARTEN OF CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCE (CULS), PRAGUE - SUCHDOLdc.contributor.advisorŠestáková Irena
dc.contributor.authorDominika Kratinová
dc.date.accessioned2020-07-01T08:51:50Z
dc.date.available2020-07-01T08:51:50Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-966394075005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89056
dc.description.abstractZadáním diplomové práce je navrhnout univerzitní MŠ České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze - Suchdol. Některé vysoké školy svou vlastní MŠ mají. Na ČZU je zřízena pouze dětská skupina. Cílem je navrhnout místo pro děti studentů a profesorů, které je součástí kampusu ČZU.cze
dc.description.abstractThe assignment of the diploma thesis is to design a university kindergarten for the Czech University of Life Science (CULS) in Prague - Suchdol. Some universities have their own kindergartens. Only a children's group is established at the CULS. The goal is to design a place for children of students and professors, which is part of the CULS campus.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectuniverzitacze
dc.subjectvysokoškolský kampuscze
dc.subjectmateřská školacze
dc.subjectprostor pro děticze
dc.subjectuniversityeng
dc.subjectcampuseng
dc.subjectkindergarteneng
dc.subjectspace for childreneng
dc.subjectgardeneng
dc.titleUNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY (ČZU) PRAHA - SUCHDOLcze
dc.titleUNIVERSITY KINDERGARTEN OF CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCE (CULS), PRAGUE - SUCHDOLeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVoříšková Šárka
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav nauky o budováchcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record