• AKTIVNÍ ODPOČINEK PRO AKTIVNÍ LIDI V JIZERSKÝCH HORÁCH 

   Autor: Tomášová Šárka; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Horatschke Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Navrhuji muzeum smyslů jako bod na cestě za odpočinkem. Místo, kde se člověk zastaví, uvědomí si sám sebe a zároveň pozná typické materiály Jizerských hor. Místo, kam člověk vchází s každodenními problémy a vychází odpočatý, ...
  • AZYLOVÝ DŮM 

   Autor: Hašek Karel; Vedoucí práce: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • AZYLOVÝ DŮM PRO RODIČE S DĚTMI 

   Autor: Juren Miroslav; Vedoucí práce: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • AZYLOVÝ DŮM PRO RODIČE S DĚTMI A NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM, SINKULOVA ULICE, PRAHA 4 

   Autor: Klicpera Martin; Vedoucí práce: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • AZYLOVÝ DŮM PRO RODIČE S DĚTMI, PRAHA 4 

   Autor: Blažej Jan; Vedoucí práce: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • BENEŠOV - (RE)VIZE SÍDLIŠTĚ "NA BEZDĚKOVĚ" 

   Autor: Cibulka Štěpán; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Mádlová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Tématem diplomové práce je urbanistická koncepce revitalizace panelového sídliště "Na Bezděkově" v Benešově. Návrh vychází z kontextu okolí lokality a zaměřuje se na úpravy veřejného prostoru i stávající zástavby. Cílem ...
  • BENEŠOV - DOTVOŘENÍ CENTRA 

   Autor: Klabík Luboš; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Škarda Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-03)
   Práce se zabývá dostavbou struktury centra města Benešov, která svým rozsahem a významem výrazně ovlivní obraz celého města. Obsahuje urbanistickou koncepci centra města, která definuje intenzivní městské jádro, vymezuje ...
  • BENEŠOV - PŘESTAVBA TÁBORSKÝCH KASÁREN 

   Autor: Klapka Tomáš; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Hainc Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Prace se zabyva navrhem nove mestske ctvrti na uzemi prazdnych Taborskych kasaren v Benesove, ktere se stali prilezitosti pro moznou transformaci. Obsahem prace je urbanisticka koncepce uzemi, ktera popisuje jednotlive ...
  • BENEŠOV - SENIORSKÉ BYDLENÍ 

   Autor: Karabcová Nikola; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Šafer Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Tématem diplomové práce je návrh nového seniorského bydlení pro město Benešov, které reaguje na současný vývoj společnosti a zároveň má napomoci zacelování urbanistických jizev města pomocí vhodného doplnění urbanistické ...
  • BRATISLAVA-TRANSFORMACE VNITROMĚSTSKÉ STRUKTURY. URBANISTICKÁ STUDIE ZÓNY 

   Autor: Kružel Ivan; Vedoucí práce: Fořtl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • BRUSLAŘSKÝ AREÁL NA ŠTVANICI 

   Autor: Bláha Jiří; Vedoucí práce: Navrátil Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • BUĎÁNKA 

   Autor: Kmošková Tereza; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Smrčková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Cílem diplomního projektu je návrh revitalizace památkové zóny osady Buďánka. V současné době je bývalá osada v zanedbaném a chátrajícím stavu. Cílem práce je návrh budoucí podoby osady a její náplně, kterou bude kulturní ...
  • BYDLENÍ PRO SENIORY 

   Autor: Sukaná Pavla; Vedoucí práce: Koucký Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • BYDLENÍ PRO SENIORY 

   Autor: Lopatovský Vít; Vedoucí práce: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • BYDLENÍ PRO SENIORY V BRNĚ 

   Autor: Svobodová Lucie; Vedoucí práce: Kohout Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • BYDLENÍ V PRAZE 

   Autor: Švehlová Hana; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Vašourková Yvette
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Mnoho velkoměst se zdráhá mluvit nebo dokonce řešit aktuální problém nedostatku finančně dostupného bydlení na svém území. Proto tématem mé diplomové práce je nájemní jednotka v kontextu historického centra Prahy. Věnuji ...
  • CENTRUM PRO LIDI BEZ DOMOVA, CHARITATIVNÍ RESTAURACE 

   Autor: Lukášová Barbora; Vedoucí práce: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • CHEB 

   Autor: Poloch David; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Kovačevič Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tématem diplomové práce je doplnění městské struktury historického jádra Chebu, která po asanaci v 60. letech zůstala neúplnou. Současná stavební aktivita se soutřeďuje do lokalit vzdálených od centra města nebo dokonce ...
  • CHEB 

   Autor: Rajdlová Kristýna; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Korandová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tématem mého diplomového projektu je aktivní život seniorů v kontextu historického jádra města Cheb. Do nevyužitého vnitrobloku na rohu Židovské a Jakubské ulice navrhuji komunitní centrum s týdenním a denním stacionářem. ...
  • CHEB 

   Autor: Körnigová Marketa; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Koumar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Požární stanice je navržena pro jednotku drážních hasičů v Chebu. Pozemek se nachází na předměstí Chebu na rozmezí průmyslového Maškova a rezidenčního Švédského vrchu. Stanice je navržena do podlouhlého parku u železnice, ...