Now showing items 1-20 of 366

  • AKTIVNÍ ODPOČINEK PRO AKTIVNÍ LIDI V JIZERSKÝCH HORÁCH 

   Author: Tomášová Šárka; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Horatschke Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Navrhuji muzeum smyslů jako bod na cestě za odpočinkem. Místo, kde se člověk zastaví, uvědomí si sám sebe a zároveň pozná typické materiály Jizerských hor. Místo, kam člověk vchází s každodenními problémy a vychází odpočatý, ...
  • AZYLOVÝ DŮM 

   Author: Hašek Karel; Supervisor: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • AZYLOVÝ DŮM PRO RODIČE S DĚTMI 

   Author: Juren Miroslav; Supervisor: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • AZYLOVÝ DŮM PRO RODIČE S DĚTMI A NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM, SINKULOVA ULICE, PRAHA 4 

   Author: Klicpera Martin; Supervisor: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • AZYLOVÝ DŮM PRO RODIČE S DĚTMI, PRAHA 4 

   Author: Blažej Jan; Supervisor: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • BENEŠOV - (RE)VIZE SÍDLIŠTĚ "NA BEZDĚKOVĚ" 

   Author: Cibulka Štěpán; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Mádlová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Tématem diplomové práce je urbanistická koncepce revitalizace panelového sídliště "Na Bezděkově" v Benešově. Návrh vychází z kontextu okolí lokality a zaměřuje se na úpravy veřejného prostoru i stávající zástavby. Cílem ...
  • BENEŠOV - DOTVOŘENÍ CENTRA 

   Author: Klabík Luboš; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Škarda Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-03)
   Práce se zabývá dostavbou struktury centra města Benešov, která svým rozsahem a významem výrazně ovlivní obraz celého města. Obsahuje urbanistickou koncepci centra města, která definuje intenzivní městské jádro, vymezuje ...
  • BENEŠOV - PŘESTAVBA TÁBORSKÝCH KASÁREN 

   Author: Klapka Tomáš; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Hainc Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Prace se zabyva navrhem nove mestske ctvrti na uzemi prazdnych Taborskych kasaren v Benesove, ktere se stali prilezitosti pro moznou transformaci. Obsahem prace je urbanisticka koncepce uzemi, ktera popisuje jednotlive ...
  • BENEŠOV - SENIORSKÉ BYDLENÍ 

   Author: Karabcová Nikola; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Šafer Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Tématem diplomové práce je návrh nového seniorského bydlení pro město Benešov, které reaguje na současný vývoj společnosti a zároveň má napomoci zacelování urbanistických jizev města pomocí vhodného doplnění urbanistické ...
  • BRATISLAVA-TRANSFORMACE VNITROMĚSTSKÉ STRUKTURY. URBANISTICKÁ STUDIE ZÓNY 

   Author: Kružel Ivan; Supervisor: Fořtl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • BRUSLAŘSKÝ AREÁL NA ŠTVANICI 

   Author: Bláha Jiří; Supervisor: Navrátil Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • BUBENEČSKÝ BŘEH 

   Author: Jan Pernekr; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Brom Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce se zabýva celkovou proměnou území Bubenečského břehu, které je součástí městské části Praha 6. Obecně tak nazývám území, které je z jedné strany sevřeno plavebním kanálem a Císařským ostrovem, z druhé ...
  • BUĎÁNKA 

   Author: Kmošková Tereza; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Smrčková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Cílem diplomního projektu je návrh revitalizace památkové zóny osady Buďánka. V současné době je bývalá osada v zanedbaném a chátrajícím stavu. Cílem práce je návrh budoucí podoby osady a její náplně, kterou bude kulturní ...
  • BYDLENÍ PRO SENIORY 

   Author: Sukaná Pavla; Supervisor: Koucký Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • BYDLENÍ PRO SENIORY 

   Author: Lopatovský Vít; Supervisor: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • BYDLENÍ PRO SENIORY - ŠATOVKA 

   Author: Dvořáková Hana; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Cílem práce je navrhnout bydlení pro aktivní seniory, složené z malých buněk a vytvoření dalších prostor komunitního charakteru. Součástí návrhu je i revitalizace usedlosti Šatovka.
  • BYDLENÍ PRO SENIORY - ŠATOVKA 

   Author: Netrvalová Johana; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Záměrem je vybudování místa pro klidný život seniorů a každodenní setkávání všech obyvatel řešené lokality. Cílem je vytvoření senior parku složeného z malých obytných buněk doplněných dalšími objekty komunitního charakteru. ...
  • BYDLENÍ PRO SENIORY A KOMUNITNÍ CENTRUM V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM 

   Author: Anna Pavelková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Baroš Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Práce se zabývá řešením nedostatku vhodného bydlení pro osoby seniorského věku v Rožnově pod Radhoštěm. Navrhuje doplnění zástavby v centru města s přidruženými komunitními funkcemi, veřejným prostorem a aktivním parterem.
  • BYDLENÍ PRO SENIORY LEVINSKÁ OLEŠNICE 

   Author: Alexandra Kaščaková; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Práce se zabývá návrhem souboru staveb pro bydlení a služby v Levínské Olešnici. Hlavním tématem je vytvoření příjemného bydlení pro seniory a lidi postižené Alzheimerovou chorobou. Parcela, která byla k tomuto projektu ...
  • BYDLENÍ PRO SENIORY V ABERTAMECH 

   Author: Zugarová Klára; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Bešťáková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Tématem diplomové práce je bydlení pro seniory. Vzhledem k demografickému stárnutí populace, ekonomické a společenské situaci potřebujeme hledat nové formy bydlení pro seniory, jejichž podíl ve společnosti bude výrazně ...