• AKTIVNÍ ODPOČINEK PRO AKTIVNÍ LIDI V JIZERSKÝCH HORÁCH 

   Autor: Tomášová Šárka; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Horatschke Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Navrhuji muzeum smyslů jako bod na cestě za odpočinkem. Místo, kde se člověk zastaví, uvědomí si sám sebe a zároveň pozná typické materiály Jizerských hor. Místo, kam člověk vchází s každodenními problémy a vychází odpočatý, ...
  • AZYLOVÝ DŮM 

   Autor: Hašek Karel; Vedoucí práce: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • AZYLOVÝ DŮM PRO RODIČE S DĚTMI 

   Autor: Juren Miroslav; Vedoucí práce: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • AZYLOVÝ DŮM PRO RODIČE S DĚTMI A NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM, SINKULOVA ULICE, PRAHA 4 

   Autor: Klicpera Martin; Vedoucí práce: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • AZYLOVÝ DŮM PRO RODIČE S DĚTMI, PRAHA 4 

   Autor: Blažej Jan; Vedoucí práce: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • BENEŠOV - (RE)VIZE SÍDLIŠTĚ "NA BEZDĚKOVĚ" 

   Autor: Cibulka Štěpán; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Mádlová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Tématem diplomové práce je urbanistická koncepce revitalizace panelového sídliště "Na Bezděkově" v Benešově. Návrh vychází z kontextu okolí lokality a zaměřuje se na úpravy veřejného prostoru i stávající zástavby. Cílem ...
  • BENEŠOV - DOTVOŘENÍ CENTRA 

   Autor: Klabík Luboš; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Škarda Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-03)
   Práce se zabývá dostavbou struktury centra města Benešov, která svým rozsahem a významem výrazně ovlivní obraz celého města. Obsahuje urbanistickou koncepci centra města, která definuje intenzivní městské jádro, vymezuje ...
  • BENEŠOV - PŘESTAVBA TÁBORSKÝCH KASÁREN 

   Autor: Klapka Tomáš; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Hainc Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Prace se zabyva navrhem nove mestske ctvrti na uzemi prazdnych Taborskych kasaren v Benesove, ktere se stali prilezitosti pro moznou transformaci. Obsahem prace je urbanisticka koncepce uzemi, ktera popisuje jednotlive ...
  • BENEŠOV - SENIORSKÉ BYDLENÍ 

   Autor: Karabcová Nikola; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Šafer Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Tématem diplomové práce je návrh nového seniorského bydlení pro město Benešov, které reaguje na současný vývoj společnosti a zároveň má napomoci zacelování urbanistických jizev města pomocí vhodného doplnění urbanistické ...
  • BRATISLAVA-TRANSFORMACE VNITROMĚSTSKÉ STRUKTURY. URBANISTICKÁ STUDIE ZÓNY 

   Autor: Kružel Ivan; Vedoucí práce: Fořtl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • BRUSLAŘSKÝ AREÁL NA ŠTVANICI 

   Autor: Bláha Jiří; Vedoucí práce: Navrátil Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • BUĎÁNKA 

   Autor: Kmošková Tereza; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Smrčková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Cílem diplomního projektu je návrh revitalizace památkové zóny osady Buďánka. V současné době je bývalá osada v zanedbaném a chátrajícím stavu. Cílem práce je návrh budoucí podoby osady a její náplně, kterou bude kulturní ...
  • BYDLENÍ PRO SENIORY 

   Autor: Sukaná Pavla; Vedoucí práce: Koucký Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • BYDLENÍ PRO SENIORY 

   Autor: Lopatovský Vít; Vedoucí práce: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • BYDLENÍ PRO SENIORY V BRNĚ 

   Autor: Svobodová Lucie; Vedoucí práce: Kohout Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • CENTRUM PRO LIDI BEZ DOMOVA, CHARITATIVNÍ RESTAURACE 

   Autor: Lukášová Barbora; Vedoucí práce: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • CHILDREN´S ISLAND 

   Autor: Marenic Savka; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Jančok Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-27)
   Diplomová práce zkoumá charakter Dětského ostrova a navrhuje typologii vzdělávání zaměřenou na výuku dětí ve věku 6 - 14 let. Ačkoliv ostrov má sloužit hlavně dětem, už několik let toto místo zeje prázdnotou. Jde o ...
  • DĚTSKÝ OSTROV 

   Autor: Bendová Marie; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Jurečková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-22)
   Předmětem diplomové práce je návrh městské haly na Dětském ostrově v Praze. Městská hala, stejně jako celý ostrov, funguje jako prostor pro novodobé obřady společnosti - je přitom univerzální, otevřený všem. Projekt se ...
  • DĚTSKÝ OSTROV 

   Autor: Zajac Ondrej; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Závodný Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-20)
   Tématem diplomové práce je veřejný prostor v centru města a jeho nové interpretace. Lokalitu tvoří Dětský ostrov v Praze. Na základě zkoumaní nejnovějších odborných poznatků a aktuálních témat ohrožujících společnost ...
  • DĚTSKÝ OSTROV 

   Autor: The Thi Hong Nhung; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Kosek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Předmětem diplomové práce je návrh Domu s respitní péčí, který zaměstnává především osoby s duševním onemocněním a jiným typem handicapu. Provoz domu je doplněn chráněnými dílnami,denním stacionářem, čítárnou a respitním ...