Recently added

Now showing items 1-20 of 298

  • TRŽNICE 

   Author: Valeriia Novikova; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Doležal Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Předmětem diplomové práce je návrh tržnice. Parcela se nachází v bezprostředním okolí Národního muzea a Václavského náměstí, na místě bývalých hradeb. Práce se zabývá variantami využití prostoru tržnice a možnostmi se ...
  • PRAHA LIBUŠ - POLYFUNKČNÍ MĚSTSKÝ BLOK 

   Author: Tereza Práchenská; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Šafer Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního městského bloku. Rozvíjí územní studii sídliště Libuš, která definovala stavební bloky a výškové hladiny. Nově vzniklá lokalita se v návaznosti na budoucí výstavbu metra D ...
  • LÁZNĚ GRÖSSLING 

   Author: Lucia Gažiová; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Polakovič Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Budova mestských kúpeľov Grössling v Bratislave predstavuje vzhľadom na historickú hodnotu a lokalitu jeden z najpálčivejších zanedbaných komplexov v jadre Starého Mesta. Predmetom diplomovej práce je komplexné celoareálové ...
  • MĚSTSKÝ BLOK, PRAHA LIBUŠ 

   Author: Natalia Glukman; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Šafer Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nové obytné zástavby pro různé sociální skupiny v rámci jednoho urbanistického bloku s doplňkovou občanskou vybaveností v okolí nové stanice metra Praha-Libuš.
  • REVITALIZACE HOTELU STROJAŘ PŘEROV A NOVOSTAVBA KULTURNÍHO KOMUNITNÍHO CENTRA 

   Author: Nela Greisslerová; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Předmětem diplomové práce je adaptace bývalého hotelu Strojař v Přerově a revitalizace přilehlého území. Dům vystavěný z prefabrikovaných panelů v roce 1967 je nyní v majetku města a je nevyužívaný. Místo hotelu v domě ...
  • TRŽNICE 

   Author: Irina Krymouskay; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Hašpica Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tržnice vždy byly běžným typologickým prvkem občanské vybavenosti, který se ale z pražského prostředí s časem vytratil. Dnes stávající tržnice většinou už neplní svoji původní funkci a většího rozpětí nabývají dočasné ...
  • UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY (ČZU) PRAHA - SUCHDOL 

   Author: Dominika Kratinová; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Zadáním diplomové práce je navrhnout univerzitní MŠ České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze - Suchdol. Některé vysoké školy svou vlastní MŠ mají. Na ČZU je zřízena pouze dětská skupina. Cílem je navrhnout místo pro děti ...
  • KOMUNITNÍ CENTRUM PRO SENIORY V BĚLČICÍCH 

   Author: Matyáš Gál; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Záměrem je vybudování komorního komunitního centra pro seniory venkovského charakteru s několika byty. Cílem je vytvoření místa pro důstojný život soběstačných seniorů ve známém prostředí, centra pro denní péči o seniory ...
  • TRŽNICE 

   Author: Zuzana Jurová; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Horký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Diplomová práce se zaobírá návrhem nové městské tržnice pro Prahu na spodním pozemku Klárova při Vltavě. Návrh tržnice klade důraz na správní konstrukci a vytvoření kvalitního veřejného prostranství.
  • KULTURNÍ CENTRUM V CHEBU 

   Author: Albina Asipkova; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Zůna Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tématem diplomového projektu je kulturní centrum v Chebu a doplnění městské struktury. Cílem práce bylo navrhnout otevřené místo pro setkávání lidí, pro komunikaci, trávení volného času, kulturu a vzdělání. Snaha o propojení ...
  • UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA ČZU, PRAHA - SUCHDOL 

   Author: Lucie Paletová; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Předmětem diplomové práce je návrh mateřské školy v areálu České zemědělské univerzity v Praze na Suchdole sloužící primárně zaměstnancům a studentům univerzity. Mateřská škola se nachází v okrajové části areálu na klidném ...
  • OLOMOUC - NOVÉ MĚSTSKÉ SUBCENTRUM 

   Author: Klára Mačková; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Mareš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Práce se zabývá vytvořením nového městského subcentra ve stávající městské struktuře, které posílí lokální i celoměstské vazby a bude vhodně reagovat na kontext okolní zástavby.
  • UNIVERZITNÍ KAMPUS CHEB 

   Author: Štěpán Rapp; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Wertig Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tématem diplomové práce je návrh nového kampusu vysoké školy do Chebu pro Západočeskou univerzitu v Plzni. Kampus tvoří 3 jednotlivé fakulty a jejich společné prostory a vnitroblok. Základní myšlenka kampusu je otevřenost ...
  • MĚSTSKÝ DŮM - VYSOČANY 

   Author: Michaela Jandeková; Supervisor: Koucký Roman; Opponent: Ctibor Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Projekt se zabývá návrhem městského bloku v Praze-Vysočanech, území s velkých potenciálem budoucího rozvoje. Projekt spojuje všechny funkce plnohodnotné městské čtvrti – bydlení, práci, obchody a služby i veřejnou vybavenost ...
  • PLZEŇ - VZTAH CENTRA MĚSTA A NÁDRAŽÍ 

   Author: Kateřina Špilarová; Supervisor: Koucký Roman; Opponent: Král Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato práce řeší urbanistický vztah mezi středem města a hlavním nádražím v Plzni. Na pravém břehu řeky Radbuzy se nachází nezastavěné území, které v tímto návrhem získává nový charakter. Do středu území je navržen multifunkční ...
  • URBANISTICKÁ KONCEPCE CENTRA ČIMIC 

   Author: Tomáš Musil; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Riegrová Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Tématem diplomové práce je Urbanistická koncepce centra Čimic Koncepce pracuje se třemi základními měřítky: v měřítku severu Prahy řěší propojení s okolními sídly a rekreačními oblasti. V měřítku Čimic koncepce řeší optimální ...
  • SENIOR PARK ŠATOVKA, PRAHA 6 

   Author: Anna Zachariášová; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Záměrem je vybudovat místo pro klidný život seniorů a každodenní setkávání všech obyvatel řešené lokality. Cílem je vytvoření senior parku složeného z malých obytných buněk, doplněných dalšími objekty komunitního charakteru. ...
  • DOMOV PRO SENIORY, PRAHA 2 

   Author: Barbora Langmajerová; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem domu pro seniory v Praze 2 – Vinohrady. Záměrem bylo navrhnout klidné místo pro bydlení nejen pro zcela imobilní, ale i pro aktivní seniory. Výsledkem práce je stavba blokového typu ...
  • KONVERZE BÝVALÉ STÁČÍRNY V KARLOVÝCH VARECH 

   Author: Andrea Nováková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Kropp Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Předmětem diplomové práce je konverze bývalé stáčírny v Karlových Varech s převládajícím kulturním využitím a dále posílení vazby okolí na centrum Karlových Varů.
  • KULTURNÍ CENTRUM PRACHATICE 

   Author: Patrícia Sičáková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Hakl Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Témou diplomovej práce je kultúrne centrum v Prachatcích. V centre sa nachádza galéria Otta Herberta Hájka, ateliéry pre výtvarnu školu a ateliéry pre hosťujúcich umelcov. Hlavnou myšlienkou je prepojenie týchto funkcií ...