Now showing items 1-20 of 450

  • REVITALIZACE ZÁMEČKU MALEŠICE S HOSPODÁŘSKÝM DVOREM 

   Author: Jan Tomáš; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Diplomová práce se zaměřuje na revitalizaci Malešického zámečku a jeho hospodářského dvora, které v současné době trpí zanedbaním. Cílem práce je obnovit původní kouzlo tohoto historického komplexu, navrátit mu jeho ...
  • KONVERZE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU ALTENBERG - JIHLAVA 

   Author: Matěj Ševela; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Pustějovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Věnuji se konverzi historicky velmi významného průmyslového areálu. Navrhuji úpravy a doplnění brownfiledu ve Starých Horách v Jihlavě. Konverze je výsledkem hledání ideálního vztahu mezi stávajícím a novým. Lidské měřítko, ...
  • PROPOJENÍ PARKŮ V OLOMOUCI 

   Author: Natálie Zdražilová; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Blažek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Perla na zelené podušce. Takovou přezdívku má centrum Olomouce, jelikož ho obklopují městské parky. Trochu klišé, trochu nadsázka, ovšem hlavně je to pouze idea. Na tuto ideu jsem navázala a použila jsem ji jako koncept ...
  • URBANISTICKÝ ROZVOJ MĚSTA PREŠOV 

   Author: Jozef Novotný; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Klabík Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Témou diplomovej práce je urbanistická koncepcia s funkčnou a priestorovou náplňou intravilánom zovretého nevyužitého územia v meste Prešov. Riešené územie je poznačené nekoncepčnou výstavbou. Cieľom je zaceliť medzeru v ...
  • BYTOVÝ DŮM KOŠÍŘE 

   Author: Michail Nužnyj; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Milerová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Diplomová práce se zabývá zahušťováním čtvrti Košíře, navazuje na předdiplomní seminář vypracovaný v ateliéru Císler Pazdera, který tuto lokalitu zkoumal do hloubky. Z analýz vyplynulo, že pro tuto lokalitu je vhodná ...
  • BYDLENÍ KOŠÍŘE 

   Author: Daniil Solovev; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Šebek Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Diplomová práce navazuje na předdiplomní seminář vypracovány v ateliéru Císler Pazdera a zabývá se prostorem ve čtvrti Košíře a možnostmi využití potenciálu lokality. Práce se zaměřuje na hledání forem dostupného bydlení ...
  • PETŘINY 

   Author: Sonja Lukešová; Supervisor: Koucký Roman; Opponent: Hůrka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Práce se zaměřuje na pražskou čtvrť Petřiny s důrazem na pozdější zásahy do její celkové kompozice, která je tvořená převážně panelovým sídlištěm, a jejich dopady na celkovou integritu území. Zvláštní pozornost je věnována ...
  • MĚSTSKÉ BYDLENÍ NOVÉ VYSOČANY 

   Author: David Kristián; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Hnilička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Diplomová práce je zpracována v návaznosti na předdiplomní seminář, který se zabýval analýzou městského nájemního bydlení, Pražskou developerskou společností a výběrem potencionální lokality pro výstavbu městských bytů v ...
  • NOVÁ STÁTNÍ OPERA V PRAZE 

   Author: Max Kušiak; Supervisor: Koucký Roman; Opponent: Novotný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Projekt Nové Státní opery v Praze se nachází na Klárově pod dominantou Pražského hradu v kompozici s Rudolfinem na druhé straně řeky. Praha si zaslouží novou operu, která nebude nabízet pouze tradiční operní vystoupení, ...
  • REVITALIZACE ÚDOLÍ ŘEKY VOLYŇKY VE VIMPERKU 

   Author: Evgeniia Bashkova; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Dlesk René
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Průtah silnice první třídy vedoucí údolím řeky Volyňky je nehojící se ránou táhnoucí se napříč městem. Silnice, která město protíná a dělí na dvě podobně velké části, kolem sebe postupně vytvořila neutěšené a nevábné ...
  • BYDLENÍ KOŠÍŘE 

   Author: Michaela Hasnedlová; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Beran Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Diplomová práce se zaměřuje na území dolních Košířů v okolí ulice Vrchlického, které nabízí významný potenciál pro rozvoj a zahuštění města a výstavbu nové obytné lokality. V rámci území vymezeného předdiplomním seminářem ...
  • OPOČNO - URBANISTICKÝ ROZVOJ 

   Author: Šimon Hájek; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Mareš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Tématem diplomové práce je urbanistický rozvoj města Opočna dle principů udržitelného rozvoje. Zaměřuje se na komplexní návrh nových městských lokalit s čitelnou strukturou a organizovanými veřejnými prostranstvími a funkční ...
  • MĚSTSKÝ BLOK PÍSEK 

   Author: Vojtěch Krajíc; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Sedlák Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Rozvoj měst, jejich růst a koncepce je čím dál častěji zmiňovaným tématem nejen v řadách architektů, ale často i u neodborné veřejnosti. Popularitě tohoto tématu u široké veřejnosti bez pochyb napomáhá nedostatek bytů ...
  • ŠAFRÁNKA - MĚSTSKÉ BYTY PRO SESTRY, LÉKAŘE A SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ 

   Author: Adéla Frnochová; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tématem diplomové práce byla dostavba malebné vesnické enklávy s názvem Šafránka. Cílem bylo doplnit stávající zástavbu o nové objekty a veřejné prostory, které by pomohly vrátit lokalitu zpět do života a zároveň nabídly ...
  • FAKULTA ODEVNÉHO DIZAJNU 

   Author: Andrea Krajčovičová; Supervisor: Juha Michal; Opponent: Lev Mirko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Otázky a hľadanie odpovedí na tému návrhárstva a odevného priemyslu v architektúre. Ako môže architektúra formovať rozvoj oboru, ktorý je v našich končinách skôr skrytým remeslom? Ako nezabudnúť na globálny dopad tohto ...
  • VINCENTINUM - DŮM MILOSRDENSTVÍ 

   Author: Jitka Zemanová; Supervisor: Juha Michal; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Bývalá usedlost Petynka na přelomu 18. a 19. století sloužila jako útočiště pro nevyléčitelně nemocné, kterým jejich finanční prostředky neumožňovaly zůstat se svými blízkými. Nejen historická hodnota, nýbrž i hodnota ...
  • OBYTNÝ SOUBOR RAČA 

   Author: Vlasta Mária Machovčáková; Supervisor: Juha Michal; Opponent: Patrný Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Obytný soubor Pucki se nachází v Rači – městské části hlavního města Bratislava na Slovensku. Toto území je momentálně nezastavěné a kdysi sloužilo k vinohradnictví. Návrh polyfunkčních domů, bytových domu a mateřské školy ...
  • DŮM V KONTEXTU HISTORICKÉHO JÁDRA CHRUDIMI 

   Author: Jana Minaříková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Hofmeister Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Diplomní projekt se zaměřuje na revitalizaci území na rozhraní centra města Chrudimi v návaznosti na bývalý kapucínský klášter. Cílem projektu je poukázat na problematiku místa a hledat vhodná řešení v souladu s kontextem ...
  • DOSTAVBA MĚSTSKÉHO OBYTNÉHO BLOKU, pRAHA 8 - BOHNICE 

   Author: Kristina Seminog; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Šafer Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Předmětem diplomové práce je návrh dostavby městského obytného bloku na Praze 8, který je vymezen v rámci sídliště Bohnice a okolí budoucí stanice tramvajové trati. Cílem práce bylo navrhnout dostavbu a možná řešení obytného ...
  • Temporary Shelter Project 

   Author: Imge Deniz Polat; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Lupač Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Projekt Temporary Shelter Project je pokusem o nalezení řešení bytové krize ve městech po katastrofě/poválečném období instalací modulárních přenosných bytových jednotek, aby se vytvořilo více obyvatelných a udržitelných ...