Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 168

  • METROPOLITNÍ DŮM VINOHRADY 

   Autor: Kubíčková Barbora; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Fialka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Královské Vinohrady byly odjakživa prestižní residenční čtvrtí a díky svému rychlému a dynamickému rozvoji se pyšní i velmi uceleným a jednotným charakterem a místní zástavba je až na výjimky velmi kompaktní. Jeden z ...
  • METROPOLITNÍ DŮM VINOHRADY 

   Autor: Kvíz Slavoj; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Hejda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   Tématem diplomové práce je metropolitní dům na Vinohradech. Cílem bude najít vhodné řešení jak doplnit blok na křížení ulic Slezská a Blanická. Jedná se o jeden z posledních nezastavěných pozemků v dnes již ucelené zástavbě ...
  • NOVÁ BUDOVA FAKULTY ARCHITEKTURY TU DRESDEN 

   Autor: Kvardová Markéta; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Fakulta architektury na TU Dresden ztratila své předpokládané umístění ve Fritz-Fösterově budově v kampusovém areálu, která se namísto toho stala administrativní budovou. V současně používané kancelářské budově (BZW) jsou ...
  • MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - NOVÉ CENTRUM 

   Autor: Němcová Anna; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Dvořáková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Cílem diplomního projektu bylo navrhnout koncept území v historické části města Mariánské lázně, které by zatraktivnilo veřejný prostor a přineslo nové prvky do monofunkční části města. Ve vzniklém lokálním centru pak ...
  • MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - NOVÉ CENTRUM 

   Autor: Šohájková Johana; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Valouch Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Cílem diplomního projektu bylo navrhnout koncept území v historické části města Mariánské Lázně, které by zatraktivnilo život a veřejný prostor ve městě, a konkrétní návrh budovy multifunkčního kulturního prostoru s přesahem ...
  • BENEŠOV - PŘESTAVBA TÁBORSKÝCH KASÁREN 

   Autor: Klapka Tomáš; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Hainc Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Prace se zabyva navrhem nove mestske ctvrti na uzemi prazdnych Taborskych kasaren v Benesove, ktere se stali prilezitosti pro moznou transformaci. Obsahem prace je urbanisticka koncepce uzemi, ktera popisuje jednotlive ...
  • NÁVRH BUDOVY FAKULTY ARCHITEKTURY PRO TU DRÁŽĎANY 

   Autor: Václavík Marek; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Cílem diplomové práce je návrh nové budovy Fakulty architektury TU Dresden. Od roku 1995 nemá Fakulta svoji hlavní budovu a je rozmístěna do pěti různých míst, které ovšem nesplňují prostorové a kvalitativní požadavky pro ...
  • ÚSTÍ NAD LABEM - NOVÉ MĚSTO 

   Autor: Žambochová Jitka; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Pelčák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-03)
   Tématem práce je koncepce a strategie urbánního rozvoje města Ústí nad Labem. Práce klade důraz na řešení problematiky deindustrializace a zohledňuje potenciál plánovaného nového nádraží vysokorychlostní trati. Vize je ...
  • NÁVRH BUDOVY FAKULTY ARCHITEKTURY PRO TU DRÁŽĎANY 

   Autor: Volke Matouš; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Cílem projektu je návrh nové budovy Fakulty architektury v Drážďanech. Hmota budovy vychází z klasických kvádrů, které byly dále tvarovány okolním prostředím, do nějž jsou zasazeny. Uvnitř budovy vznikají jednotlivé dvorany, ...
  • NÁBŘEŽÍ ŘEKY RADBUZY V PLZNI 

   Autor: Filaunová Klára; Vedoucí práce: Koucký Roman; Oponent práce: Králová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Plzeň - město založené na soutoku čtyř řek. Čtyři řeky a tři soutoky. Nejcennější vstupy z krajiny do struktury města, místa pnutí a zároveň svobody. Nicméně jen jedna z nich se dotýká skutečné městské struktury, jen jedna ...
  • BENEŠOV - (RE)VIZE SÍDLIŠTĚ "NA BEZDĚKOVĚ" 

   Autor: Cibulka Štěpán; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Mádlová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Tématem diplomové práce je urbanistická koncepce revitalizace panelového sídliště "Na Bezděkově" v Benešově. Návrh vychází z kontextu okolí lokality a zaměřuje se na úpravy veřejného prostoru i stávající zástavby. Cílem ...
  • BENEŠOV - DOTVOŘENÍ CENTRA 

   Autor: Klabík Luboš; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Škarda Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-03)
   Práce se zabývá dostavbou struktury centra města Benešov, která svým rozsahem a významem výrazně ovlivní obraz celého města. Obsahuje urbanistickou koncepci centra města, která definuje intenzivní městské jádro, vymezuje ...
  • HOLEŠOVICKÝ BLOK 

   Autor: Andrlová Šárka; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Tomášek Prokop
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-04)
   Předmětem diplomové práce je prostor holešovického blok vymezený ulicemi Argentinská, Jankovcova, U Pergamenky, Vrbenského a Ortenovým náměstím. Blok je částečně zastavěn, kromě šestice bytových domů se zde nachází i dvě ...
  • URBANISTICKÁ KONCEPCE BUDĚJOVICKÉ A OKOLÍ - URBANISTICKÁ KONCEPCE ŠIRŠÍHO OKOLÍ 

   Autor: Říhová Zdenka; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Fialka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Tématem diplomové práce je urbanistická koncepce Budějovické a okolí. Rozvoj je zaměřen především na tvorbu nových a obnovu stávajících veřejných prostranství a jejich zapojení do srozumitelného systém, zároveň však hledá ...
  • REHABILITAČNÍ A RELAXAČNÍ CENTRUM V CHEBU 

   Autor: Pimek Vojtěch; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-04)
   Ačkoliv je historické centrum města Chebu intenzivně rekonstruováno, ve městě stále zůstává velké množství zanedbaných prostor poznamenaných necitlivými architektonickými a urbanistickými vstupy. Tato místa postrádají ...
  • SOJČÍ DŮM 

   Autor: Petrů Dominika; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Míková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-01)
   Předmětem diplomové práce je návrh objektu s uměleckým ateliérem a dílnou na severu Brna v městské části Útěchov. Nový komplex by měl být společenským místem setkávání, dotvářet kompozici zástavby mezi dvěma ulicemi a ...
  • MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - NOVÉ CENTRUM 

   Autor: Věžníková Zuzana; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Opočenský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Západočeské město Mariánské Lázně je obdařené léčivými minerálními prameny a jedinečnou atmosférou, za kterou ročně přijíždí tisíce návštěvníků. Avšak lázeňská a rezidenční část města se od sebe v současné době separují. ...
  • AKTIVNÍ ODPOČINEK PRO AKTIVNÍ LIDI V JIZERSKÝCH HORÁCH 

   Autor: Tomášová Šárka; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Horatschke Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Navrhuji muzeum smyslů jako bod na cestě za odpočinkem. Místo, kde se člověk zastaví, uvědomí si sám sebe a zároveň pozná typické materiály Jizerských hor. Místo, kam člověk vchází s každodenními problémy a vychází odpočatý, ...
  • BENEŠOV - SENIORSKÉ BYDLENÍ 

   Autor: Karabcová Nikola; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Šafer Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Tématem diplomové práce je návrh nového seniorského bydlení pro město Benešov, které reaguje na současný vývoj společnosti a zároveň má napomoci zacelování urbanistických jizev města pomocí vhodného doplnění urbanistické ...
  • METROPOLITNÍ DŮM VINOHRADY 

   Autor: Jedlička Michal; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Burian Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
   Zadáním diplomové práce je dostavba posledního volného nároží na Vinohradech. Náplní navrženého domu je smíšená funkce bydlení, obchodní plochy a kanceláří. Hmotovým konceptem domu jsou dvě nárožní věže. Nižší věž reaguje ...