Now showing items 1-20 of 403

  • SOKOL VYŠEHRAD 

   Author: Tomáš Korch; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Magasaniková Kristina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Tématem diplomové práce je rekonstrukce Budovy Sokola Vyšehrad, nacházející se v Praze na Rašínově nábřeží pod Vyšehradem. Projekt se zabývá navrácením sokolovně její původní sportovní a zároveň kulturně sociální funkci v ...
  • FENOMÉN PRAŽSKÝCH OSTROVŮ - CÍSAŘSKÁ LOUKA 

   Author: Petr Matiasovits; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Novotný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce se zabývá fenoménem pražských ostrovů. Předmětem návrhu je Císařská louka na Smíchově. Ostrov připojuji k městu a vytvářím novou městskou strukturu v zálivu. Ta zachovává dosavadní funkce ostrova a obohacuje ...
  • HARRACHOV - MĚSTSKÉ CENTRUM SPORTU 

   Author: Alena Linková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Petříková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomový projekt se zabývá urbanistickou studií sportovního centra v horském středisku Harrachov v Krkonoších. Cílem projektu bylo navrhnout území okolo zchátralých skokanských můstků, kde vznikne sportovní areál s ...
  • OBCHODNÍ DŮM 

   Author: Michael Pavliš; Supervisor: Koucký Roman; Opponent: Červinková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce se zabývá návrhem obchodního domu na trojúhelníkové proluce mezi ulicemi Na Moráni a Pod Slovany v Praze. Cílem práce je nalezení vhodné formy pro atypickou parcelu a fungující prostorové uspořádání pro ...
  • DOSTAVBA REHABILITAČNÍHO ÚSTAVU 

   Author: Jakub Skočdopole; Supervisor: Juha Michal; Opponent: Líman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Práce se věnuje analýze rehabilitační péče a návrhu dostavby lůžkového pavilonu včetně rekonstrukce stávající historické budovy v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech. Hlavním cílem bylo vytvořit příjemné a obytné prostředí ...
  • 22 DOMŮ, 1 OBCHODNÍ DŮM, CO DÁLE? 

   Author: Silvia Novosadová; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Minulosť, prítomnosť, budúcnosť, to všetko predstavuje územie súčasného schátralého objektu Prior v centre mesta Žilina na Slovensku. Projekt sa zaoberá novou víziou života v tomto území a otvára nové možnosti pre vytvorenie ...
  • SPOLEČENSKÉ CENTRUM NA MĚLNÍKU 

   Author: Jan Marek; Supervisor: Koucký Roman; Opponent: Cajthamlová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Jak vdechnout život nedostavěnému domu? V tomto projektu je řešena přestavba nedokončeného kulturního centra na Mělníku z 80. let 20. století. Jeho cílem je najít vhodný přístup, který nenaruší stávající budovu, ale zároveň ...
  • BYTOVÝ DŮM 

   Author: Andrea Malcová; Supervisor: Koucký Roman; Opponent: Malinský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Bydlení v centru města. Nedaleko od všeho, co běžný život vyžaduje. V návaznosti na sociální kontakty, zábavu, práci, školu, obchody. Uprostřed ruchu; tramvají, aut. Návrh stavby na trojúhelníkovou parcelu, bez pravého ...
  • PŘELOUČ - UDRŽITELNÝ URBANISTICKÝ ROZVOJ 

   Author: Veronika Žďárská; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Fišer Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Tématem diplomové práce je udržitelný urbanistický návrh nové obytné čtvrti na jižním okraji města Přelouče. Návrh přináší do města nové struktury zástavby, hierarchizace veřejná prostranství a definuje rozhraní města a ...
  • NOVÁ VESNICKÁ TYPOLOGIE 

   Author: Mikuláš Valdman; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Šebek Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Práce se zabývá hledáním zjednodušených principů použitelných při návrzích rozvoje transformačních území na severočeském venkově. Toto hledání vede přes výběr tří obcí procházejících rozvojem, identifikování nedostatků ...
  • KRYTÉ LEZECKÉ STĚNY 

   Author: Michal Stejskal; Supervisor: Navrátil Arnošt; Opponent: Lacina Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Cílem diplomové práce je návrh krytých lezeckých stěn v areálu vodní nádrže Džbán. V rámci návrhu je řešen objekt zaměřený primárně na sportovní lezení. Součástí návrhu je i konceptuální řešení severní části pobřeží vodní ...
  • BASTIONY 

   Author: Kristýna Rosecká; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Richter Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Mariánské hradby jsou nevyužitým potenciálem Hradčan. Cílem návrhu je podpořit rozpadající se linii bastionů a přinést běžné funkce jako je bydlení, sociální služby nebo zdravotnictví do širšího centra města. Budova s ...
  • LÁZNĚ BĚLOVES 

   Author: Kristýna Vaňková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Vlach Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce se zabývá rehabilitací náchodského lázeňství. Předmětem návrhu je trojúhelníkový pozemek, včetně lázeňského parku, v blízkosti řeky Metuje. Konceptem se stává místo jako nositel historického odkazu a potenciál ...
  • LÁZEŇSKÝ DŮM 

   Author: Kristián Šimůnek; Supervisor: Juha Michal; Opponent: Hruschka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   V Praze na břehu řeky Vltavy navrhuji lázeňský dům, který nabídne nový turistický bod a pět dalších funkcí, které se zaměřují především na krásu, zdravý styl života a relaxaci obyvatel.
  • DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ 

   Author: Michal Pietor; Supervisor: Juha Michal; Opponent: Dvorčák Norbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Práca sa zaoberá pomerne zanedbanou starostlivosťou o mládež z dysfunkčných rodín či s poruchami správania zväčša spôsobených nevhodným prostredím pre rast. Cieľom bolo na základe podložených dát a zistení navrhnúť ...
  • SKATEBOARDOVÉ CENTRUM DŽBÁN 

   Author: Vojtěch Soukup; Supervisor: Navrátil Arnošt; Opponent: Lacina Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Předmětem diplomové práce je umístění a návrh skateboardové haly ve sportovním a rekreačním areálu vodní nádrže Džbán. Součástí práce je i řešení veřejného prostoru v okolí haly.
  • BASTIONY 

   Author: Filip Bernard; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Nasadil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce se zaměřuje na hledání možných alternativ využití k oblasti kolem Mariánských hradeb se zvláštním zřetelem na jejich bastiony. Hlavním tématem je „vrstvení“, přidávání vrstev nové architektury na starou, ...
  • TERMINÁL HROMADNÉ DOPRAVY KARLOVY VARY 

   Author: Martin Bouček; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Adamec Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Transformace významného dopravního uzlu v Karlových Varech, centralizace dopravy, napojení na novou čtvrť.
  • REVITALIZACE MĚSTSKÉ ČTVRTI TUHNICE V KARLOVÝCH VARECH 

   Author: Vlada Kiriazeva; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Mareš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Tématem diplomové práce je návrh koncepce územního rozvoje městské čtvrti Tuhnice v Karlových Varech dle principů udržitelného rozvoje. Cílem práce je navrhnout proměnu současné sídlištní zástavby Tuhnic a ploch navazujícího ...
  • PORODNÍ DŮM NA HANSPAULCE 

   Author: Sophia Kačena; Supervisor: Juha Michal; Opponent: Líman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Předmětem diplomové práce je návrh porodního domu, jako alternativy prostředí pro přirozený fyziologický porod. Tato typologie v České republice zatím není uvedena v praxi, na rozdíl od zahraničí, kde je tato forma ...