Recently added

Now showing items 1-20 of 272

  • NUSELSKÉ ÚDOLÍ 

   Author: Martin Želiar; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Závodný Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Snaha nájsť riešenie priestoru v kontakte Nuselského údolia s mostom, ktorý svojim príchodom narušil tunajšiu historickú zástavbu. Dotvorenie blokov pod Nuselským mostom, vytýčenie verejného priestoru. Navrhujem dom - domy ...
  • OLOMOUC - OTEVŘENÉ VĚZENÍ NOVÉ SADY 

   Author: Nikola Macháčová; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Seelich Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Návrh zasazuje specifickou typologii otevřeného vězení do kontextu Nových Sadů v Olomouci. Projekt formuluje názor na zastavění širší lokality, věnuje se skloubení veřejných a neveřejných provozů věznice a vytváří bezpečné, ...
  • DOPLNĚNÍ STRUKTURY MĚSTA U STANICE METRA D - NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ 

   Author: Michal Kubíček; Supervisor: Koucký Roman; Opponent: Máslo Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Diplomová práce se zabývá územím kolem náměstí Bratří Synků, které se v blízké době začně měnit v důsledku dovedení linky metra D. Samotný návrh se soustřeďuje nejenom na dostavbu otevřeného bloku při ulici Otakarova, ale ...
  • MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE 

   Author: Bára Maroušková; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Košová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem projektu bylo vytvořit kvalitní prostor náměstí a vytvořit takové struktury, které by podpořily a zkvalitnily život na Mariánském náměstí. Zároveň bylo také cílem vytvořit podmínky pro budoucí existenci divadla na ...
  • OLOMOUC - VEŘEJNÁ KNIHOVNA, TŘ. SVOBODY 

   Author: Jan Balán; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Valouch Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Navrhuji novou budovu Vědecké knihovny v Olomouci, která obsahuje všechny provozy současné instituce a umožňuje naplno využívat její potenciál. Hlavní důraz je kladen na bohaté prostředí umožňující provozování kvalitních ...
  • OBCHODNÍ STAVBY DNES 

   Author: Anna Blažková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Frei Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Obchodní centra se ve snaze udržet si zákazníky mění v zábavně-obchodní parky. Přebírají tak funkci veřejného prostoru, i když jím svým fungováním nejsou. Na příkladu obchodního centra Krakov v Bohnicích hledám rovnováhu ...
  • NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 

   Author: Monika Ohrazdová; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Burian Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Urbanistický návrh Nového Města na Moravě se zabývá vytvořením vazby mezi městskou strukturou a sportovním zázemím města. Soustředí se na znovuoživení a umocnění centra města za pomoci doplnění městské struktury a transformace ...
  • STUDENTSKÉ BYDLENÍ V PRAZE 

   Author: Petra Lálová; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Heidler Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tématem diplomové práce je doplnění městské struktury na Smíchově v Praze. Zaměřuje se na urbánní kontext, a to s ohledem na budoucí vývoj čtvrti, dále pak na samotný dům a jeho typologii. Jedná se o komunitní studentské ...
  • EKOLOGICKÉ CENTRUM PRALES, PRAHA KBELY 

   Author: Michaela Dunajská; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Témou tejto diplomovej práce je nové ekologické centrum Prales v mestskej časti Praha 19 - Kbely. Na mieste, ktoré je predmetom riešenia, už v súčasnosti pôsobí ekocentrum Prales - Pražské lesné stredisko, ktorému však ...
  • NOVÉ LÁZNĚ KARLOVY VARY 

   Author: Tereza Kalíková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Wertig Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   V této diplomové práci je zpracováno téma městských lázní pro Karlovy Vary, které vychází z podnětu městského architekta jako reakce na stávající situaci ve městě. Jako lokaci pro tyto lázně jsem vybrala stávající bazén ...
  • OLOMOUC - URBANISTICKÝ ROZVOJ, SLAVONÍN, POVEL 

   Author: Pavel Haniš; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Mareš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tématem diplomové práce je urbanistická koncepce území, které se nachází v městských částech Slavonín a Povel v Olomouci. Návrh je zpracován s ohledem na udržitelný rozvoj území, města krátkých vzdáleností s jasně definovanou ...
  • DOMOV PRO SENIORY, PRAHA 2 - VINOHRADY 

   Author: Lenka Čurillová; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cieľom projektu je vytvoriť kľudné a bezpečné miesto pre bývanie nesebestačných ale aj sebestačných seniorov. V mojom návrhu sa snažím vytvoriť prostredie, ktoré poskytuje rôzne priestory pre vzájomné stretávanie a umožňuje ...
  • DOMOV PRO SENIORY, PRAHA 2 - VINOHRADY 

   Author: David Češek; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Záměrem je navrhnout domov pro seniory jako klidné místo pro klidný život nejen nesoběstačných, částečně nebo zcela imobilních seniorů a dospělých osob s těžším stupněm demence. Cílem práce je vytvoření moderního areálu ...
  • SDÍLENÉ BYDLENÍ V KARLOVÝCH VARECH 

   Author: Jan Dousek; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Kropp Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem mé práce bylo vytvořit nový trend sdíleného bydlení pro Karlovy Vary a zajistit tak aktivitu v parteru i vnitrobloku. Zkrátit cesty pro pěší, vytvořit příjemné místo pro nově vzniknutou náplavku na soutoku řek Teplá a Ohře.
  • KULTURNÍ CENTRUM A MUZEUM KAROSÁŘSTVÍ: KONVERZE STARÉHO PIVOVARU VE VYSKÉM MÝTĚ 

   Author: Kateřina Šauerová; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tématem diplomové práce je celková revitalizace starého pivovaru ve Vysokém Mýtě a vhodné využití přilehlého prostoru doposud chátrajícího objektu. Vypracovaná studie propojuje oblast kulturně-společenskou a zároveň navazuje ...
  • ČESKÉ BUDĚJOVICE - MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 

   Author: Kristýna Štiaková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Vodák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Téma mé diplomové práce je divadlo a filharmonie V Českých Budějovicích. Řeším otázku zvýšení nadregionálního, národního či mezinárodního významu Českých Budějovic. Nejaktuálnější téma je právě modernizace divadla, protože ...
  • DOPLNĚNÍ NÁBŘEŽNÍ LINIE V PETRSKÉ ČTVRTI V PRAZE V NÁVAZNOSTI NA PŘEDPOLÍ ŠTEFÁNIKOVA MOSTU 

   Author: Tina Peterková; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Nasadil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tématem práce je doplnění nábřežní linie v Petrské čtvrti, blíže definované třídou Revoluční a ulicí Lannova, v návaznosti na předpolí Štefánikova mostu a návrh instituce Paměti národa. Budova má za cíl poskytnout adekvátní ...
  • DOPLNĚNÍ NÁBŘEŽNÍ LINIE V PETRSKÉ ČTVRTI V PRAZE V NÁVAZNOSTI NA PŘEDPOLÍ ŠTEFÁNIKOVA MOSTU 

   Author: Klára Náglová; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Holubec Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Diplomní projekt se zaobírá doplnění nábřežní linie Vltavy v lokalitě ulic Revoluční a Lannova. Vzhledem k ustálené pražské typologii předpolí mostů je ústředním tématem práce návrh městské instituce, která může také působit ...
  • DOMOV PRO SENIORY, PRAHA 2 - VINOHRADY 

   Author: Vanda Martínková; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem diplomové práce je návrh domu určeného pro seniory, který se nachází na pražských Vinohradech. Vzhledem k velikosti pozemku a okolní zástavně, jsem se snažila vytvořit polo uzavřený blok, který bude sloužit nejen ...
  • DOPLNĚNÍ NÁBŘEŽNÍ LINIE V PETRSKÉ ČTVRTI V PRAZE V NÁVAZNOSTI NA PŘEDPOLÍ ŠTEFÁNIKOVA MOSTU 

   Author: Mariana Hanková; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Rajniš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Práce se zaobírá doplněním nábřežní linie Vltavy v lokalitě ulic Revoluční a Lannova. Vzhledem k ustálené pražské typologii předpolí mostů je ústředním tématem práce návrh městské instituce.