Now showing items 1-20 of 366

  • BYDLENÍ PRO SENIORY LEVINSKÁ OLEŠNICE 

   Author: Alexandra Kaščaková; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Práce se zabývá návrhem souboru staveb pro bydlení a služby v Levínské Olešnici. Hlavním tématem je vytvoření příjemného bydlení pro seniory a lidi postižené Alzheimerovou chorobou. Parcela, která byla k tomuto projektu ...
  • MEZITRATÍ 

   Author: Silvia Matisová; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Kubíček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práca hľadá optimálne využitie územia Mezitratí, ktoré je zo všetkých strán obklopené vlakovými traťami. Napriek dobrej dopravnej dostupnosti a blízkosti k centru Prahy je územie dodnes nedostatočne využité. Má ...
  • VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ MĚSTA CHOCNĚ 

   Author: Boris Lubochkin; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Schwarz Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Choceň je město, ve kterém lidé vždycky rádi trávili čas a setkávali se mezi sebou. Město má velký podíl zeleně jak v intravilánu a extravilánu a nabízí dostatek lokalit pro rekreaci. Tématem práce je revitalizace veřejných ...
  • VELESLAVÍN - ZÁPADNÍ VSTUP DO MĚSTA PRAHY 

   Author: Ondřej Lebeda; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Řešené území v okolí Nádraží Veleslavín se nachází při západním okraji Prahy. Pro tuto lokalitu je typická její rozstříštěnost a komplikovaná prostupnost. Místo postrádá řád a tvář města. Cílem práce je tento řád a prostupnost ...
  • HEŘMANŮV MĚSTEC - KONCEPCE ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

   Author: Jáchym Vacek; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Mareš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Tématem diplomové práce je návrh koncepce územního rozvoje města Heřmanův Městec. Koncepce rozvoje města bude vycházet z principů udržitelného rozvoje, s cílem vytvořit jasně čitelnou městskou strukturu, která bude využívat ...
  • CHOCEŇ - POTENCIÁLY ROZVOJE MĚSTA 

   Author: Hana Vymětalíková; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Schwarz Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Práce se zabírá potenciály rozvoje města Choceň. Cílem práce je návrh celkové koncepce územního rozvoje města podle zásad udržitelného rozvoje. Práce se skládá z celkové analýzy města, jejíž výstupem je definování hlavních ...
  • PRAHA PALMOVKA - POLYFUNKČNÍ MĚSTSKÝ BLOK 

   Author: Tetyana Boychenko; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Poldauf Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Tématem diplomové práce je návrh polyfunkčního městského bloku v blízkosti stanice metra B Palmovka. Návrh navazuje na urbanistickou koncepci podle zpracované územní studie. Cílem řešení je urbanistický blok v rámci ...
  • OBNOVA SÍDEL ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU 

   Author: Sára Roeselová; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Čunát Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce navazuje na analýzu deseti obcí Šluknovského výběžku, z nich tři vybírá a rozpracovává formou revizí územních plánů, krajinných zásahů, urbanistických studií a prací s jednotlivými budovami a detailem ...
  • ČESKÝ DŮM NA TAIWANU 

   Author: Katarína Košutová; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Šépka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práca sa zaoberá doplnením proluky v huste osídlenom meste. Český dom v Taipei je stelesnením medzinárodných vzťahov medzi krajinami Česko a Taiwan. Je priateľský, otvorený, prístupný. Mestu prináša nový verejný ...
  • DĚTSKÉ ONKOLOGICKÉ CENTRUM 

   Author: Karolína Trnovská; Supervisor: Juha Michal; Opponent: Líman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Predmetom diplomovej práce je návrh detskej onkologickej nemocnice v areálu Fakultnej nemocnice v Motole, Praha. Pozemok leží vedľa detskej časti, na ktorú by mala byť budova napojená a je ohraničený komunikáciami. Nové ...
  • ČESKÝ DŮM NA TAIWANU 

   Author: Valerie Heyworth; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Zdebská Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Návrh českého kulturního centra a generálního konzulátu v Taipei. Součástí programu je multifunkční společenský sál, galerie, česká hospoda, co-working, vízové oddělení, konzulární oddělení, byty, rezidence konzula s ...
  • LITOMYŠL - PRŮTAH 

   Author: Jakub Tomášek; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Burian Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce se zabývá návrhem přeměny průtahu v Litomyšli a jeho okolí, který byl vybudován v 80. letech 20. století a s jeho vysokou intenzitou dopravy se stal bariérou, která město rozdělila na dvě segregované části. ...
  • ČESKÝ DŮM NA TAIWANU 

   Author: Jakub Kubát; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Svobodová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce se zabývá tématem kulturní a diplomaDcké reprezentace České republiky v zahraničí, konkrétně na Taiwanu. Jedním z cílů je poukázat na důležitost kulturní výměny a zahraniční spolupráce. Místem návrhu je ...
  • LÁZEŇSKÝ DŮM V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 

   Author: Jan Maleček; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Franta Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce se zabývá studiem mariánskolázeňské architektury. Navrženým objektem městských lázní hledám odpověď na otázku, jakým způsobem do tohoto specifického kontextu zasahovat. Navržené lázně se nacházejí v čele ...
  • ZIMNÍ PŘÍSTAV V BRATISLAVĚ 

   Author: Henrieta Šmondrková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Moravčíková Henrieta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práca sa zaoberá urbanistickou koncepciou industriálneho areálu Zimného prístavu v Bratislave a návrhom športovej haly ako vertikálneho verejného priestoru.
  • ČESKÝ DŮM NA TAIWANU 

   Author: Adam Brich; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Malošíková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Předmětem diplomové práce je návrh konzulátu ČR a Českého kulturního centra v Taipei. Hlavní téma představuje problematika národní reprezentace v zahraničí a přenositelnost české architektury za hranice.
  • ČESKÝ DŮM NA TAIWANU 

   Author: Margarita Afanasyeva; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Hanzlík Krištof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce se věnuje tématu kulturní a diplomatické reprezentace státu v cizině. Jedním z cílů je poukázat na důležitost kulturní výměny a zahraniční spolupráce. Českou republiku ve světě reprezentují nejen ambasády, ...
  • DĚTSKÉ ONKOLOGICKÉ CENTRUM 

   Author: Jozef Roderik Priester; Supervisor: Juha Michal; Opponent: Göpfert Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Zadaním diplomovej práce bol návrh onkologického centra pre detských pacientov v areáli Fakultnej nemocnice v Hradci Králové. Cieľom návrhu bolo vytvorenie prostredia pre pobyt, detí a rodičov, tak, aby bol pre ne príjemný ...
  • DĚTSKÉ ONKOLOGICKÉ CENTRUM 

   Author: Jakub Bartoň; Supervisor: Juha Michal; Opponent: Líman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Projekt se nachází v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové. Zabývá se budovou dětského onkologického centra se zaměřením především na soužití dětí, jejich rodičů a lékařského personálu. Návrh jednotlivých částí je vždy ...
  • BUBENEČSKÝ BŘEH 

   Author: Jan Pernekr; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Brom Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce se zabýva celkovou proměnou území Bubenečského břehu, které je součástí městské části Praha 6. Obecně tak nazývám území, které je z jedné strany sevřeno plavebním kanálem a Císařským ostrovem, z druhé ...