Show simple item record

Apartment building in Zbraslavdc.contributor.advisorJiránek Martin
dc.contributor.authorJan Štorek
dc.date.accessioned2020-06-30T22:51:51Z
dc.date.available2020-06-30T22:51:51Z
dc.date.issued2020-06-30
dc.identifierKOS-781239436005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88997
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je tvorba architektonicko stavební části dokumentace pro stavební povolení, s vybranými detaily, a tepelně technické posouzení. Nejprve byly navrženy vnitřní dispozice bytů, a poté vytvořena výkresová dokumentace a technické zprávy. Dále byl proveden předběžný statický výpočet nosných konstrukcí a návrh založení objektu.cze
dc.description.abstractAim of this bachelor’s thesis is design of technical documentation for building permit, with selected details and evaluation od thermal performance. At first I designed the apartment layout and then I created the technical documentation and technical reports. In addition I made preliminary structural analysis of load-bearing structures and preliminary design of foundations.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBytový důmcze
dc.subjectzelená střechacze
dc.subjectstavební povolenícze
dc.subjectvýkresová dokumentacecze
dc.subjectApartment buildingeng
dc.subjectroof gardeneng
dc.subjectbuilding permiteng
dc.subjecttechnical documentationeng
dc.titleBytový dům ve Zbraslavicze
dc.titleApartment building in Zbraslaveng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKačmaříková Veronika
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record