Show simple item record

Study of the reconstruction of a small water reservoir on Úsobský brook by the village Chválkovdc.contributor.advisorDavid Václav
dc.contributor.authorVeronika Krejčová
dc.date.accessioned2020-06-29T22:52:26Z
dc.date.available2020-06-29T22:52:26Z
dc.date.issued2020-06-29
dc.identifierKOS-785932809105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88946
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá tématem rekonstrukce malé vodní nádrže na toku Úsobského potoka v katastrálním území Chválkov. Studie se zaměřuje na celkovou rekonstrukci včetně odbahnění, úpravy tělesa hráze a funkčních objektů. Součástí této práce je návrh jednotlivých variant řešení a vhodnější varianta je podrobněji zpracována. Součástí studie jsou výkresy možné rekonstrukce a výpočty návrhových průtoků. Podkladem studie bylo zaměření daného území a návrhové průtoky ČHMÚ.cze
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with the topic of a small water reservoir on Úsobecký brook by the village Chválkov. The study focuses on complete reconstruction including sediment removal and restoration of the dam a functional objects. This study includes variety of solutions and the most suitabe one is processed in more detail. The study includes technical drawings and hydrolugical calculations. The study is based on the survey of the location and data from hydrometeorological institute.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmalá vodní nádržcze
dc.subjectrekonstrukce objektůcze
dc.subjectnávrhové průtokycze
dc.subjectsmall water reservoireng
dc.subjectobject reconstructioneng
dc.subjectdesign floweng
dc.titleStudie rekostrukce rybníka na Úsobském potoce u obce Chválkovcze
dc.titleStudy of the reconstruction of a small water reservoir on Úsobský brook by the village Chválkoveng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVokurka Adam
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record