Show simple item record

Utilization of VR for documentation a visualisation of cultural heritagedc.contributor.advisorPavelka Karel
dc.contributor.authorRobin Pflug
dc.date.accessioned2020-06-23T22:53:18Z
dc.date.available2020-06-23T22:53:18Z
dc.date.issued2020-06-23
dc.identifierKOS-982514690405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88558
dc.description.abstractCílem této práce je ukázat možnosti využití VR pro památkovou péči. Podstatou práce je tvorba a zpracování modelů historických objektů pro následnou vizualizaci ve VR. Data ve formě fotografií byla získána běžně dostupnými kompaktními fotoaparáty. Pro tvorbu modelů byla použita IBMR technologie. Součástí práce byla také tvorba virtuálního prostředí, do kterého byly následně umisťovány dokumentované objekty. Pro virtuální modely byly, za účelem vhodné vizualizace, vytvářeny nové materiály, které vznikly z příslušných textur a normálových map. Výsledná vizualizace obsahuje krajinu, budovu virtuálního muzea a modely historických objektů. Výsledky práce jsou prezentovány formou VR.cze
dc.description.abstractAim of this diploma thesis is to show the possibilities of using VR for monument care. The creation and processing of historic objects models for subsequent visualization in VR is the essence of the work. Photographs, as data for this work, were obtained by commonly available compact cameras. The models were created by using IBMR technology. Part of the work is the creation of a virtual environment, where the documented objects are placed subsequently. For suitable visualization were created new materials for the virtual models, which arise from the relevant textures and normal maps. The visualization result includes a landscape, a virtual museum building, and models of historic buildings. The result of the work is presented in the form of VR.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvirtuální realitacze
dc.subjectrozšířená realitacze
dc.subjectlaserové skenovánícze
dc.subjectIBMRcze
dc.subjectvizualizacecze
dc.subjectUnreal enginecze
dc.subjectSketchUpcze
dc.subjectAgisoft Metashapecze
dc.subjecttexturycze
dc.subjectpamátková péčecze
dc.subjectfotogrammetriecze
dc.subjectvirtual realityeng
dc.subjectaugmented realityeng
dc.subjectlaser scanningeng
dc.subjectIBMReng
dc.subjectvisualizationeng
dc.subjectUnreal engineeng
dc.subjectSketchUpeng
dc.subjectAgisoft Metashapeeng
dc.subjecttextureseng
dc.subjectmonument careeng
dc.subjectphotogrammetryeng
dc.titleVyužití virtuální reality při dokumentaci a vizualizaci památkových objektůcze
dc.titleUtilization of VR for documentation a visualisation of cultural heritageeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŘezníček Jan
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record